Zakon o izmjenama Zakona o vodama

Datum: 23.07.2021, Petak
NN br. 84/2021

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o vodama (Nar. nov. br. 66/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise