RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Založno pravo na nekretnini

Predmet: Pravilno je pobijanim rješenjem određeno osiguranje tražbine čija glavnica prelazi 20.000.00 kuna zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, iako ta tražbina u pravnom odnosu između predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja svoj osnov ima u više ovršnih isprava.

Broj presude: Rev 5005/2019-2, od 29. siječnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, navedene odredbe odnose sa na pojedinačno određeni postupak namirenja, odnosno osiguranja, određene tražbine u pravnom odnosu između određenog ovrhovoditelja /odnosno predlagatelja osiguranja/ i ovršenika /odnosno protivnika osiguranja/, bez obzira na okolnost je li glavnica tražbine koja prelazi 20.000,00 kuna svoj osnov ima u jednoj ili više ovršnih isprava. U tom smislu pravilno je pobijanim rješenjem određeno osiguranje tražbine čija glavnica prelazi 20.000.00 kuna zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, iako ta tražbina u pravnom odnosu između predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja svoj osnov ima u više ovršnih isprava.

 

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)