Zastara naknade štete nastale povredom ugovorne obveze


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu