Zaštita povjerenja u pravnom prometu


Predmet: Prvostupanjski je sud pravilno utvrdio da je prvotuženik postupao u dobroj vjeri i u skladu s načelom povjerenja u zemljišne knjige, jer u trenutku sklapanja pobijanog ugovora na predmetnoj nekretnini nije bilo upisano nikakvo pravo prvotužiteljice, niti je bila upisana zabilježba iz koje bi bilo vidljivo da ova tužiteljica ima neko stvarnopravo na toj nekretnini.

Broj presude: Gž Ob-733/2020-2, od 15. listopada 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Iz odredbe članka 61 stavka 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 dalje ZV proizlazi da iznimno a radi zaštite povjerenja u pravnom prometu treća osoba može na temelju pravnog posla koji nije sklopljen sa svim zajedničarima steći pravo vlasništva na nekretninama pod pretpostavkama pod kojima se štiti povjerenje u zemljišne knjige ako vlasništvo nije bilo upisano u zemljišnim knjigama kao zajedničko Naime polazeći od načela zaštite povjerenja trećih u pravnom prometu u takvoj situaciji treća osoba valjano će steći pravo vlasništva na cjelokupnoj zajedničkoj imovini ako se utvrdi da je ta treća osoba pošteni stjecatelj odnosno da je postupala u skladu s načelom povjerenja u zemljišne knjige Proizlazi dakle da je za prosudbu o pravnoj valjanosti odnosno nevaljanosti raspolaganja zajedničkom imovinom u odnosu na treće osobe bitna pretpostavka savjesnost i poštenje te treće osobe Međutim poštovanje načela savjesnosti i poštenja u pravnom prometu podrazumijeva ispitivanje savjesnosti svakog od sudionika određenog pravnog odnosa pa tako i savjesnost i poštenje bračnog druga koji eventualno nije bio sudionik tog odnosa Poštovanje načela načelo savjesnosti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu