RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zaštita prava posjeda

Predmet: Posjednik ima pravo na sudsku zaštitu i kada nije moguća uspostava ranijeg posjedovnog stanja.

Broj presude: Rev-3274/2018-2, od 5. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema odredbi čl. 42. svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvari, ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i/ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti glede nje (stavak 1.), a donošenje odluke iz stavka 1. tog članka posao je redovite uprave, a isto tako i odlučivanje o izmjenama i opozivu prijašnje odluke o tome. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)