RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Asimetrične informacije o „poreznom paklu“ od 1. III.

Četvrtak, 16.02.2012.

Udruga poslodavaca priopćila je svojim članovima novosti koje donose izmjene poreznih zakona na način koji unosi značajne zabune, a računovođe dovodi u očaj zbog vremenskog škripca. Pri tom nam nije namjera kritički osvrt radi kritike nego ukazati na pogreške koje su nastale u interpretaciji izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, odnosno pomoći svim poduzetnicima.

U tekstu „Oporezivanje primitaka od dividendi i udjela u dobiti“ navodi se kako se dobitci ostvareni od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2011. mogu neoporezivo isplatiti do 29. veljače 2012., tj. bez plaćanja dodatnih 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez.

• Na žalost, za sve ostvarene dobitke u razdoblju od 1. I. 2001. do 31. XII. 2004. plaća se porez na dohodak od kapitala bez obzira kada se isplaćuju po stopi od 12% + prirez (čl. 68. Zakona o porezu na dohodak – do 30. lipnja 2010. stopa je iznosila 15%).
Tek dobitci od 1. I. 2005. i poslije su slobodni od dodatnog poreza ako se isplate do kraja veljače 2012. Uz navedeno bismo dodali da su neoporezivi i predujmovi dividendi i udjeli u dobitku za 2012. isplaćeni do kraja veljače 2012.

• Netočna je konstatacija kako je potrebno za 2011. izraditi financijske izvještaje i predati prijavu poreza na dobit do 29. II. 2012. jer rok za tu predaju je najkasnije do 30. travnja 2012. kada će poduzetnik platiti razlike poreza na dobit po godišnjoj poreznoj prijavi (PD). Drugo je pitanje želi li sve to učiniti još u veljači kako bi u slučaju nižeg poslovnog rezultata i dobitka smanjio predujmove poreza na dobitak.

• Pogrešno je izračunana efektivna stopa poreza na dobit koja će se primjenjivati prilikom isplate dobitaka – dividendi od 1. III. 2012., a koja je u pismu izračunana za područje Zagreba od 34,16%. Stvarna – efektivna stopa oporezivanja za fizičke osobe koje ostvaruju pravo na dividendu – udjele u dobitku jest 31,328%. Kad se izračunava takva stopa uzima se bruto dobitak, kao npr. 10.000,00 kn od kojeg treba platiti porez na dobit (20%) = ostatak je 8.000,00 na što se primjenjuje 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez (Zagreb), što daje postotak ukupnog poreznog opterećenja da bi se na ruke dobilo 6.867,00 kn.

• Olakšica reinvestiranja koja će u primjenu od 2013. za dobitak ostvaren u 2012. porezna osnovica se može smanjiti za dio ostvarenog dobitka u 2012., ali se u roku 6 mjeseci mora podnijeti dokaz da je povećanje temeljnog kapitala obavljeno. Pretpostavlja se da će društva s ograničenom odgovornošću moći udovoljiti tom roku, ali je veliko pitanje hoće li dionička društva moći provesti postupak povećanja temeljnoga kapitala u danom roku od 6 mjeseci. Očekivalo se da poslodavci istaknu taj problem putem svoje Udruge.
Za novi porezni instrument tzv. reinvestiranja, tj. povećanja temeljnog kapitala vezuje se posebna zanimljivost da se poduzetnike tim instrumentom motivira povećanje upisanog kapitala ali ako to poduzetnik provede prijeti mu se nepriznavanjem takve porezne prijave, a vjerojatno i kaznom zbog istoga razloga jer je to učinio s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Tako je zakonodavac dao mogućnost da se smanji plaćanje poreza (zakonito izbjegava plaćanje poreza) što lijepo zvuči za javnost i potencijalne investitore, ali također ista odredba postaje predmet sankcija ako je poduzetnik takvo smanjenje poreza izveo s ciljem "izbjegavanja plaćanja poreza".

Kapital društva je kapital toga društva bio on upisan kao temeljni kapital, kao pričuve, zadržani dobitak, revalorizacija ili neki drugi oblik - poduzetnicima je to potpuno svejedno jer je kapital kao vlastiti izvor financiranja na raspolaganju društvu. Zakon o porezu na dobitak daje mogućnost da se smanji porez, ako se izmijeni struktura kapitala u korist upisanoga, poduzetnici nemaju drugog razloga povećavati temeljni kapital, ali ne može se zbog toga taj motiv dovoditi u pitanje pod "teškim topništvom porezne utaje" i nezakonitog "izbjegavanja plaćanja poreza".

To su porezni apsurdi koji se ne daju razborito objasniti.
Očekivalo se da će poduzetnici uočiti taj problem.

O ovoj problematici već smo pisali na našoj stranici, a o svim detaljima poreznih novosti biti će riječ na našim seminarima što će se održati u Splitu, Zagrebu, Opatiji i Osijeku od 22. II. do 27. II. ovog mjeseca, te u RRiF br. 3/12.
V.B.Ostale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)