RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Asimetrične informacije o „poreznom paklu“ od 1. III.

Četvrtak, 16.02.2012.

Udruga poslodavaca priopćila je svojim članovima novosti koje donose izmjene poreznih zakona na način koji unosi značajne zabune, a računovođe dovodi u očaj zbog vremenskog škripca. Pri tom nam nije namjera kritički osvrt radi kritike nego ukazati na pogreške koje su nastale u interpretaciji izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, odnosno pomoći svim poduzetnicima.

U tekstu „Oporezivanje primitaka od dividendi i udjela u dobiti“ navodi se kako se dobitci ostvareni od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2011. mogu neoporezivo isplatiti do 29. veljače 2012., tj. bez plaćanja dodatnih 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez.

• Na žalost, za sve ostvarene dobitke u razdoblju od 1. I. 2001. do 31. XII. 2004. plaća se porez na dohodak od kapitala bez obzira kada se isplaćuju po stopi od 12% + prirez (čl. 68. Zakona o porezu na dohodak – do 30. lipnja 2010. stopa je iznosila 15%).
Tek dobitci od 1. I. 2005. i poslije su slobodni od dodatnog poreza ako se isplate do kraja veljače 2012. Uz navedeno bismo dodali da su neoporezivi i predujmovi dividendi i udjeli u dobitku za 2012. isplaćeni do kraja veljače 2012.

• Netočna je konstatacija kako je potrebno za 2011. izraditi financijske izvještaje i predati prijavu poreza na dobit do 29. II. 2012. jer rok za tu predaju je najkasnije do 30. travnja 2012. kada će poduzetnik platiti razlike poreza na dobit po godišnjoj poreznoj prijavi (PD). Drugo je pitanje želi li sve to učiniti još u veljači kako bi u slučaju nižeg poslovnog rezultata i dobitka smanjio predujmove poreza na dobitak.

• Pogrešno je izračunana efektivna stopa poreza na dobit koja će se primjenjivati prilikom isplate dobitaka – dividendi od 1. III. 2012., a koja je u pismu izračunana za područje Zagreba od 34,16%. Stvarna – efektivna stopa oporezivanja za fizičke osobe koje ostvaruju pravo na dividendu – udjele u dobitku jest 31,328%. Kad se izračunava takva stopa uzima se bruto dobitak, kao npr. 10.000,00 kn od kojeg treba platiti porez na dobit (20%) = ostatak je 8.000,00 na što se primjenjuje 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez (Zagreb), što daje postotak ukupnog poreznog opterećenja da bi se na ruke dobilo 6.867,00 kn.

• Olakšica reinvestiranja koja će u primjenu od 2013. za dobitak ostvaren u 2012. porezna osnovica se može smanjiti za dio ostvarenog dobitka u 2012., ali se u roku 6 mjeseci mora podnijeti dokaz da je povećanje temeljnog kapitala obavljeno. Pretpostavlja se da će društva s ograničenom odgovornošću moći udovoljiti tom roku, ali je veliko pitanje hoće li dionička društva moći provesti postupak povećanja temeljnoga kapitala u danom roku od 6 mjeseci. Očekivalo se da poslodavci istaknu taj problem putem svoje Udruge.
Za novi porezni instrument tzv. reinvestiranja, tj. povećanja temeljnog kapitala vezuje se posebna zanimljivost da se poduzetnike tim instrumentom motivira povećanje upisanog kapitala ali ako to poduzetnik provede prijeti mu se nepriznavanjem takve porezne prijave, a vjerojatno i kaznom zbog istoga razloga jer je to učinio s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Tako je zakonodavac dao mogućnost da se smanji plaćanje poreza (zakonito izbjegava plaćanje poreza) što lijepo zvuči za javnost i potencijalne investitore, ali također ista odredba postaje predmet sankcija ako je poduzetnik takvo smanjenje poreza izveo s ciljem "izbjegavanja plaćanja poreza".

Kapital društva je kapital toga društva bio on upisan kao temeljni kapital, kao pričuve, zadržani dobitak, revalorizacija ili neki drugi oblik - poduzetnicima je to potpuno svejedno jer je kapital kao vlastiti izvor financiranja na raspolaganju društvu. Zakon o porezu na dobitak daje mogućnost da se smanji porez, ako se izmijeni struktura kapitala u korist upisanoga, poduzetnici nemaju drugog razloga povećavati temeljni kapital, ali ne može se zbog toga taj motiv dovoditi u pitanje pod "teškim topništvom porezne utaje" i nezakonitog "izbjegavanja plaćanja poreza".

To su porezni apsurdi koji se ne daju razborito objasniti.
Očekivalo se da će poduzetnici uočiti taj problem.

O ovoj problematici već smo pisali na našoj stranici, a o svim detaljima poreznih novosti biti će riječ na našim seminarima što će se održati u Splitu, Zagrebu, Opatiji i Osijeku od 22. II. do 27. II. ovog mjeseca, te u RRiF br. 3/12.
V.B.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)