Brdsko-planinska područja

U Narodnim novinama br. 80. od
11. srpnja 2008. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o brdsko-planinskim područjima.*

*Prema izmijenjenom čl. 7b. toga Zakona obveznici poreza na
dobitak koji djelatnost poljoprivrede i ribarstva obavljaju na
brdsko-planinskim područjima, a pod uvjetom da:*

o *zapošljavaju više od 5 zaposlenika na neodređeno
vrijeme,**od kojih više od 50% ima prebivalište i boravište
na brdsko-planinskim područjima ili području posebne državne
skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju*
*plaćaju porez na dobitak u visini od 75% propisane stope samo do
prijma Hrvatske u Europsku uniju.*

*Nakon toga roka navedeni porezni obveznici počinju plaćati porez
na dobitak prema propisanim stopama koje će tada biti na snazi.*

*Obveznici poreza na dobitak koji obavljaju neku drugu djelatnost
osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva i prema navedenim
uvjetima o zapošljavanju plaćaju porez na dobita prema sada
važećim povlaštenim uvjetima (75% propisane stope) do kraja 2010.*

*Nakon toga roka navedeni obveznici poreza na dobitak počinju
plaćati porez prema propisanim stopama koje će tada biti na
snazi.

Povratak na vijesti