RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Utorak, 12.02.2019.

      U Nar. nov., br. 14/19. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) koji stupa na snagu dana 15.veljače 2019. osim odredbi:

  • čl. 12. koji stupa na snagu danom  stupanja na snagu zakona kojim  se uređuje provedba Uredbe (EU)  2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacija na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta ;
  • čl. 17. kojim se mijenja naziv središnjeg tijela unutar kojeg djeluje tržišna inspekcija nadležna za provedbu inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog Zakona, a koji stupa na snagu s 1.travnjem 2019. budući da s tim danom stupa na snagu Zakona o Državnog inspektoratu temeljem kojeg se u Državni inspektorat iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzimaju poslovi tržišne inspekcije; i
  • čl. 10. kojim se mijenja čl. 66.a, na način da se jasnije propisuje kada se ugovor o uslugama sklopljen na daljinu putem telefona, smatra sklopljenim, a koji stupa na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

      Osnovni razlog donošenja, drugih po redu izmjena i dopuna Zakona je potpuno usklađivanje njegovih odredbi kojima se uređuje isticanje cijena tijekom obavljanja posebnih oblika prodaje proizvoda i usluga (sezonska sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje i dr.) s Direktivom  2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na nutarnjem tržištu, posljednjim izmjenama Zakona o obveznim odnosima te unaprijeđena pojedinih odredbi Zakona.

      U bitnom, aktualnim novelama Zakona o zaštiti potrošača:

  • jasnije se propisuje da se obveza isticanja redovne i niže cijene tijekom trajanja posebnih oblika prodaje koji traje dulje od tri dana odnosno isključivo na  prodaju unutar poslovnih prostorija trgovca, a ne i u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovora na daljinu te kod oglašavanja;
  • precizira se da samo pravna osoba s  javnom ovlasti za obavljanje regulatornih poslova u pogledu javnih usluga iz čl. 24. st. 1. ovoga Zakona ima dužnost osnovati savjetodavno tijelo kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača,  a ne i druga javno pravna tijela, a ukida se obveza jedinicama regionalne (područne) samouprave za osnivanje istih tijela;
  • omogućuje se pojedinim  jedinicama lokalne samouprave da mogu osnovati zajedničko savjetodavno tijelo ukoliko isti trgovac pruža javne usluge na njihovom području, a  u rad savjetodavnog tijela jedinice lokalne samouprave, svoje predstavnike mogu imenovati udruge sa područja regionalne (područne) samouprave na čijem području se nalazi jedinica lokalne samouprave;
  • propisuje se postupak imenovanja predstavnika udruge za zaštitu potrošača u savjetodavna tijela i povjerenstva za reklamaciju potrošača;
  • izrijekom se propisuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge za zaštitu potrošača  i/ili član udruge ne smije koristiti djelovanje udruge za ostvarivanje privatnog, poslovnog ili drugog interesa, kao i da poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe koji se obavljaju na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, udruge za zaštitu potrošača i druge osobe mogu obavljati samo ako polože stručni ispit za obavljanje tih poslova.

     O tim i drugim  izmjenama do tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača, pisali smo u časopisu RRiF br. 1/19. (D. Marečić: Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača, str. 139.). Budući da u vrijeme pisanja članka Zakon još nije bio objavljen,  sadržaj članka temeljio se na Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača upućenom u Hrvatski sabor na raspravu i donošenje.

      Objavljeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u cijelosti odgovara tekstu Konačnog prijedloga  njegovih izmjena i dopuna, osim u dijelu stupanja na snagu odredbe  čl. 10. kojim se mijenjaju st. 2. i 3. u  čl. 66.a.,  koji stupa  na snagu 1. kolovoza 2019. Naime, odredbom čl. 66.a uređuje se sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona. Stavkom 2. propisano je da se ugovor u uslugama na daljinu sklopljen putem telefona, smatra sklopljenim, kad potrošač, nakon primitka ponude, dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju tog ugovora, a stavkom 3. da je teret dokaza o zaprimanju potvrde suglasnosti na trgovcu.  Budući da je teleoperaterima i drugim trgovcima koji sklapaju ugovore na daljinu putem telefona potrebno osigurati primjereno razdoblje prilagodbe kako bi svoje poslovanje mogli uskladiti s novo propisanom obvezom, zakonodavac je odlučio da  ta odredba stupa na snagu 1. kolovoza 2019.


D.M.Ostale vijesti:

Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)