RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Utorak, 12.02.2019.

      U Nar. nov., br. 14/19. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) koji stupa na snagu dana 15.veljače 2019. osim odredbi:

  • čl. 12. koji stupa na snagu danom  stupanja na snagu zakona kojim  se uređuje provedba Uredbe (EU)  2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacija na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta ;
  • čl. 17. kojim se mijenja naziv središnjeg tijela unutar kojeg djeluje tržišna inspekcija nadležna za provedbu inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog Zakona, a koji stupa na snagu s 1.travnjem 2019. budući da s tim danom stupa na snagu Zakona o Državnog inspektoratu temeljem kojeg se u Državni inspektorat iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta preuzimaju poslovi tržišne inspekcije; i
  • čl. 10. kojim se mijenja čl. 66.a, na način da se jasnije propisuje kada se ugovor o uslugama sklopljen na daljinu putem telefona, smatra sklopljenim, a koji stupa na snagu 1. kolovoza 2019. godine.

      Osnovni razlog donošenja, drugih po redu izmjena i dopuna Zakona je potpuno usklađivanje njegovih odredbi kojima se uređuje isticanje cijena tijekom obavljanja posebnih oblika prodaje proizvoda i usluga (sezonska sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje i dr.) s Direktivom  2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na nutarnjem tržištu, posljednjim izmjenama Zakona o obveznim odnosima te unaprijeđena pojedinih odredbi Zakona.

      U bitnom, aktualnim novelama Zakona o zaštiti potrošača:

  • jasnije se propisuje da se obveza isticanja redovne i niže cijene tijekom trajanja posebnih oblika prodaje koji traje dulje od tri dana odnosno isključivo na  prodaju unutar poslovnih prostorija trgovca, a ne i u slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovora na daljinu te kod oglašavanja;
  • precizira se da samo pravna osoba s  javnom ovlasti za obavljanje regulatornih poslova u pogledu javnih usluga iz čl. 24. st. 1. ovoga Zakona ima dužnost osnovati savjetodavno tijelo kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača,  a ne i druga javno pravna tijela, a ukida se obveza jedinicama regionalne (područne) samouprave za osnivanje istih tijela;
  • omogućuje se pojedinim  jedinicama lokalne samouprave da mogu osnovati zajedničko savjetodavno tijelo ukoliko isti trgovac pruža javne usluge na njihovom području, a  u rad savjetodavnog tijela jedinice lokalne samouprave, svoje predstavnike mogu imenovati udruge sa područja regionalne (područne) samouprave na čijem području se nalazi jedinica lokalne samouprave;
  • propisuje se postupak imenovanja predstavnika udruge za zaštitu potrošača u savjetodavna tijela i povjerenstva za reklamaciju potrošača;
  • izrijekom se propisuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge za zaštitu potrošača  i/ili član udruge ne smije koristiti djelovanje udruge za ostvarivanje privatnog, poslovnog ili drugog interesa, kao i da poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe koji se obavljaju na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, udruge za zaštitu potrošača i druge osobe mogu obavljati samo ako polože stručni ispit za obavljanje tih poslova.

     O tim i drugim  izmjenama do tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača, pisali smo u časopisu RRiF br. 1/19. (D. Marečić: Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača, str. 139.). Budući da u vrijeme pisanja članka Zakon još nije bio objavljen,  sadržaj članka temeljio se na Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača upućenom u Hrvatski sabor na raspravu i donošenje.

      Objavljeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u cijelosti odgovara tekstu Konačnog prijedloga  njegovih izmjena i dopuna, osim u dijelu stupanja na snagu odredbe  čl. 10. kojim se mijenjaju st. 2. i 3. u  čl. 66.a.,  koji stupa  na snagu 1. kolovoza 2019. Naime, odredbom čl. 66.a uređuje se sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona. Stavkom 2. propisano je da se ugovor u uslugama na daljinu sklopljen putem telefona, smatra sklopljenim, kad potrošač, nakon primitka ponude, dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju tog ugovora, a stavkom 3. da je teret dokaza o zaprimanju potvrde suglasnosti na trgovcu.  Budući da je teleoperaterima i drugim trgovcima koji sklapaju ugovore na daljinu putem telefona potrebno osigurati primjereno razdoblje prilagodbe kako bi svoje poslovanje mogli uskladiti s novo propisanom obvezom, zakonodavac je odlučio da  ta odredba stupa na snagu 1. kolovoza 2019.


D.M.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)