RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dostava podataka Poreznoj upravi za potrebe fiskalizacije

Ponedjeljak, 21.01.2013.

Zbog provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa obveznik fiskalizacije, prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije, treba Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima izdaje račune koji podliježu fiskalizaciji, a potom za: svaki novootvoreni prostor, promjenu adrese, promjenu radnog vremena, zatvaranje (prestanak rada) prostora.

Podaci se dostavljaju pojedinačno za svaki poslovni prostor prije slanja prvog računa koji se odnosi na taj poslovni prostor putem programskog rješenja obveznika fiskalizacije (naplatnog uređaja), prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.

Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, podatak o poslovnim prostorima treba sadržavati: OIB, oznaku poslovnog prostora, adresu poslovnog prostora, tip poslovnog prostora, radno vrijeme i radne dane te datum početka primjene važenja podataka koji se dostavljaju.

Oznaka poslovnog prostora treba biti označena na jednak način kao što se navodi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora, kako je to uređeno internim aktom poduzetnika. Za tip poslovnog prostora, kada nije moguće naznačiti adresu poslovnog prostora, navodi se način poslovanja (vrsta djelatnosti, internetska trgovina, pokretna trgovina i slično).

Oznaku operatera na naplatnom uređaju i oznaku osobe koja je obavila naplatu, obveznik fiskalizacije povezuje s osobnim identifikacijskim brojem te osobe. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja, dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi samo kao element izdanog računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, o osobnom identifikacijskom broju (OIB) operatera naplatnog uređaja, Ministarstvo financija, Porezna uprava ne izvještava se zasebno posebnim izvještajem, već izdavanjem samog računa jer se taj podatak šalje u .xml datoteci (pri čemu OIB operatera nije vidljiv na samom računu). Može biti određeno da se na samom računu za tog operatera navodi oznaka kao što je npr.: Blagajnik 1, inicijali, samo ime i sl. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera na računu može biti jednak osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) obveznika fiskalizacije samo za djelatnosti fizičkih osoba, ako se računi izdaju putem samonaplatnih uređaja te u ostalim slučajevima. Jedan od ostalih slučajeva može biti u zastupničkom odnosu, tj. kada zastupnik (npr. turistička agencija) izdaje račun u ime i za račun nalogodavatelja (npr. hotel, avio kompanija i sl.).

Napominjemo da obveznik fiskalizacije treba čuvati interni akt kojim se uređuju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora u svojim poslovnim prostorijama, a predočuje se samo za potrebe poreznog nadzora.

Primjer internog akta može se vidjeti ovdje, prikazani interni akt sadrži minimum zahtijevanih informacija Zakonom o fiskalizaciji. Međutim, poduzetnik može u interni akt dodati i ostale podatke kao primjerice oznake operatera, radno vrijeme i tome slično kako bi svi podaci bili iskazani na jednom mjestu. Primjeri proširenog akta kojeg je dalo Ministarstvo financija kao ogledni primjeri prikazani su u časopisu RRiF 1/13., str. 22. 

Detaljnije o toj problematici u najnovijem priručniku BLAGAJNIČKO POSLOVANJE I FISKALIZACIJA koji uskoro izlazi iz tiska.


Z.T.





Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)