RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Četvrtak, 29.10.2015.

U stručnim krugovima je visina eskontne stope bila prijeporom s obzirom na to u čiju korist je kao takva bila određena. I sada se odjednom u Nar. nov . br. 115. od 23. listopada 2015. objavljuje Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (dalje: Odluka o kamatnim stopama) gdje je u t. VI. objavljena eskontna stopa Hrvatske narodne banke (daje: HNB) od 3% godišnje.

Ta eskontna stopa HNB-a primjenjuje se od 31. listopada 2015.

U primjeni te Odluke o kamatnim stopama pojavljuje se nekoliko praktičnih problema:

  • 1. Zašto nije stavljena izvan snage objava  o eskontnoj stopi HNB-a u Narodnim novinama br. 73. od 1. srpnja 2015, a stavlja se izvan snage Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke objavljena u Nar. nov. br. 66. od 16. lipnja 2011.
  • 2. Ako je objava eskontne stope HNB-a u navedenim Nar. nov. objavljena na temelju čl. 29. st. 8. Zakona o obveznim odnosima koji je promijenjen s primjenom od 1. kolovoza,  je li ta objava još uvijek na snazi i može li se primjenjivati nakon stupanja na snagu Odluke o kamatnim stopama.
  • 3. Za obračun poreza na dobitak prema čl. 14 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov, br. 177/04. do 143/14.) odnosno čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit, otvorena je dvojba koju odluku treba primijeniti i na koji način.

Evo naših promišljanja o mogućim rješenjima:

1. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke donesena je temeljem Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i to je njezina izvorna odluka. Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl. 29. st. 8.), HNB je objavljivala samo informaciju o tome kolika je eskontna stopa prema njezinoj izvornoj odluci, ali nikako nije mogla temeljem Zakona o obveznim odnosima  objaviti neku drugu eskontnu stopu, a ako želi objaviti novu eskontnu stopu poziva se na Zakon o HNB-u kako to sada i čini. Dakle, informacija o visini eskontne stope koja je objavljena prema Zakonu o obveznim odnosima vrijedi dok vrijedi i sama ta odredba Zakona o obveznim odnosima. Drugim riječima ta informacija nakon stupanja na snagu nove Odluke o kamatnim stopama HNB-a više ne vrijedi jer je istina da je eskontna stopa HNB-a od 31. listopada 3% godišnje i nema druge eskontne stope.

2. Za obračun kamata između povezanih osoba od 31. listopada 2015. može se koristiti kamatna stopa od 3% za potrebe utvrđivanja porezne osnovice, a na temelju čl. 14. Zakona o porezu na dobit:

- za obračun kamata na dane pozajmice nerezidentima - povezanim osobama (čl. 14. st. 1. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun rashoda za kamate na primljene pozajmice od nerezidenata – povezanih osoba (čl. 14. st. 2. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun kamata između povezanih osoba rezidenata kada je jedna od tih osoba u povoljnijem poreznom položaju (čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dobit). Povoljniji porezni položaj razumije prijenos poreznog gubitka ili posluje na potpomognutim područjima ili koristi povlastice ulaganja.

Prema tome:

- ako je dana pozajmica nerezidentu (povezanoj osobi) bez kamata u PD obrazac dodaje se 3% godišnje (ta razdoblje od 31. listopada), ako je ugovorena i obračunana kamata 3% godišnje porezno je prihvatljivo i ne povećava se porezna osnovica (za razdoblje od 31. listopada).

- ako je plaćena kamata nerezidentu do 3% godišnje (za razdoblje od 31. listopada) ne treba povećavati poreznu osnovicu, a ako je plaćeno više razlika kamata iznad 3% dodaje se kao povećanje u PD obrazac,

- ako je kamata između povezanih osoba koje nemaju jednaki porezni položaj obračunana do 3% (za razdoblje od 31. listopada) prihvatljivo je za poreznu osnovicu.


Š.G.Ostale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)