RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Financijski rezultati poduzetnika za 2010.

Petak, 24.06.2011.

Ukupno gospodarstvo koje čini 96.758 poduzetnika (bez financijskog sektora) ostvarilo je neto poslovni rezultat od 1,7 milijarda gubitka. Jedino su veliki poduzetnici (njih samo 375) ostvarili 4,85 milijarda dobitka, dok su srednje veliki i mali iskazali 6,5 milijarda gubitka. To potvrđuje kako velika industrijska i druga velika poduzeća mogu pozitivno poslovati i nositi rast i razvoj, dok su mali poduzetnici izloženi najvećem riziku i gubitcima. Ono što bismo željeli jest da veliki poduzetnici "povuku" male i srednje, tj. da ih u svojim poslovnim aktivnostima zaposle kao kooperante, dakle kao što to čini Njemačka industrija koji bilježi svoj najveći poslijeratni rast od 4,8%.

Iz financijske analize možemo vidjeti desetljećima izraženi problem prevelike alokacije izvora financiranja u dugotrajnu imovinu (udio u toj imovini je 65,2%). U većini industrijski razvijenih zemalja zapada taj udio iznosi oko 35%. Posljedica ovakvog stanja jest nedostatak tzv. radnog kapitala – obrtnih sredstava. Druga nepovoljnost jest što se udio vlastitog financiranja smanjuje i on sada iznosi 35,7%, dok je zaduženost u odnosu na ukupnu imovnu 64,3%.

Najviše poduzetnika posluje u djelatnosti trgovine (27.955) ili oko 1/3 od svih poduzetnika. Graditeljstvo još uvijek, unatoč najvećoj krizi koju proživljava ovaj sektor, broji 12.439 poduzetnika.

Zaposlenost kod svih poduzetnika u 2010. je pala za 2,9% i ona je iznosila 859.808 zaposlenika. Udio troškova plaća u odnosu na ukupne troškove, iako je smanjen broj zaposlenih, povećan je na 13,5%, dok je 2008. iznosio 12,5% a 2006. svega 12,1%. To potvrđuje da postojeći zaposlenici rade u društvima koja ostvaruju višu razinu proizvodnosti ili višu razinu vrijednosti proizvoda koji omogućuju veće prihode i podmirenje većih troškova plaća.

Kombinirajući to s podatcima o porastu izvoza, može se primijetiti polagana promjena u strukturi gospodarstva. Tako npr. ne pamtimo kada je pokrivenost uvoza izvozom dosegnula 71%.

O svemu detaljnije pročitajte u RRiF-u br. 7.


V.B.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)