RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o autorskom djelu maloljetnika
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Četvrtak, 16.05.2019.  

Koeficijent lokacije
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 15.07.2015.  

Utvrđivanje građevne čestice
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 10.06.2015.  

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 28.05.2015.  

Sadržaj odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Srijeda, 27.05.2015.  

Reklamni pano
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 25.05.2015.  

Lokacijska i građevinska dozvola
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Subota, 09.05.2015.  

Izgradnja bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Četvrtak, 16.04.2015.  

Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 09.03.2015.  

Građevinska dozvola
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 09.03.2015.  

Postavljanje kontejnera
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 15.12.2014.  

Gradnja kućice na drvetu
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 10.10.2014.  

Donošenje urbanističkog plana uređenja kao uvjet za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponedjeljak, 07.07.2014.  

Produženje važenja lokacijske dozvole i izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Petak, 07.03.2014.  

Stranka u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu protivno planu
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utorak, 25.10.2011.  

Ugovori sklopljeni na daljinu
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Petak, 04.02.2011.  

Primjena članka 78. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
- Ministarstvo pravosuđa
Srijeda, 03.03.2010.  

Ugovor o radu i ugovor o djelu
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ponedjeljak, 21.12.2009.  

Honorarni rad
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Petak, 30.10.2009.  

Uvjeti poslovanja u prometu nekretnina
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Petak, 19.06.2009.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)