RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Knjigovođe – besplatni doušnici Porezne uprave

Petak, 03.02.2012.

Ovakva uvredljiva konstatacija mogla se pročitati na jednom od hrvatskih portala i stoga odlučno to demantiramo u ime naših profesionalnih kolegica/ kolega, odnosno članova.

Tko ne razumije našu poziciju, možda je trebamo objasniti kako bi mogli tražiti drukčije poimanje, odnosno drukčiju kvalifikaciju struke.

Tko god je krenuo u poduzetništvo morao je znati da postoje obveze prema državi glede izvješćivanja, plaćanja javnih davanja i ispunjenja ostalih uvjeta kao pretpostavke u obavljanju djelatnosti.

Kroz politički sustav izabrani predstavnici u hrvatskom Saboru donose zakone kojih se moramo pridržavati. Nepoštivanje zakona je kažnjivo. U svemu tome se računovođe kao najčešće s poreznog motrišta najpismenije osobe u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi i obrtu najviše susreću s primjenom zakonskih obveza, pa proizlazi da su oni u službi državnih tijela ili Porezne uprave. Kako je uprava odgovorna za poslovanje i financijsko izvješćivanje, zar joj računovođe nisu "desna ruka" u ispunjenju te zadaće? Tako se susrećemo sa situacijom da poduzetnik primi predujam u mjenici koju potom eskontira kod banke. Novčani primitak iz naplate mjenice je svota predujma za nabavu dobara ili usluga iz koje se (poslije troška kamate) mora odbiti (platiti) i PDV po preračunanoj stopi od 18,6992%, što još dalje smanjuje novčani potencijal primljenog predujma. Ali, problem je nastao kod ugovoranja kad neki nisu znali što proizlazi iz poreznog sustava kad se primi predujam. I mi se možemo složiti da je to nasilje nad poslovanjem, no to se mora reći Vladi i ministru financija koji bi to mogao izmijeniti, itd.

Koji bi mogao biti interes računovođa da svoje poduzetnike – poslodavce "cinka" Poreznoj upravi ili Financijskoj policiji? To da sutra dobiju nadzor i golemu "strku" u radu kako bi uz tekuće poslove "servisirali" zahtjeve nadzornih tijela. I još pri tom "zaraditi" novčanu kaznu ili zatvor, kao što se u nekim slučajevima to dogodilo. Ili pak uz poreze koji se ponekad i silom naplaćuju iz ne baš dvojbenih poslovnih situacija (događaja), te na to i kazne, što sve skupa pogoršava financijski položaj poduzetnika, a i zaposlenika. Stoga naslovljenu kvalifikaciju može napisati osoba koja ili nije upućena u stvarnost koja nije samo takva u nas nego i u drugim zemljama, ili to čine zlonamjerno.


V.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)