RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Konačni obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Četvrtak, 09.12.2010.

Obveza sastavljanja konačnog obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada je uređena čl. 38. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. do 80/10.) i čl. 68. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 123/10.).

Cilj sastavljanja konačnog obračuna je svođenje obveze poreza na dohodak na godišnju razinu pri čemu se može pokazati preplata poreza na dohodak ili manje plaćeni porez i prirez tako da bi se radniku vratio preplaćeni porez već u tijeku godine ne čekajući povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi ili da podmiri nedovoljno plaćeni porez na dohodak.

U najčešćim slučajevima do preplate poreza na dohodak i prireza dolazi kod osoba kojima zbog poteškoća u poslovanju nisu redovito isplaćivane plaće, ili su bile spriječene za rad zbog bolesti ili rodiljnog dopusta te im je umjesto plaće isplaćivana nadoknada na teret HZZO-a ili Državnog proračuna koje ne podliježu oporezivanju. U oba slučaja nije bilo moguće iskoristiti sve pripadajuće osobne odbitke na koje ostvaruje pravo svaki radnik bez obzira na to u koliko mu je mjeseci isplaćivana plaća.

Upravo zbog toga, čl. 38. Zakona o porezu na dohodak je propisana obveza poslodavca da u tim slučajevima sastavi konačni obračun sa zadnjom isplatom plaće. U ovoj odredbi bitno je za zapaziti da se ne spominje mjesec zadnje isplate. Prema tome zadnja isplata može biti u bilo kojem mjesecu poreznog razdoblja. Međutim je li to bila zadnja isplata ili nije, uočavamo tek na kraju godine (poreznog razdoblja) kada smo sigurni da više isplata neće biti. U tom slučaju se zadnjom isplatom smatra ona koja je bila zadnja u tom poreznom razdoblju. U trenutku kada zaključimo da više isplata ne će biti, sukladno odredbi čl. 38. Zakona o porezu na dohodak, sastavlja se konačni obračun poreza na dohodak i proreza.

Ako je npr. radnici nastupio rodiljni dopust u srpnju 2010. te je zadnja isplata plaće obavljena u kolovozu, to je za nju bila zadnja isplata. Na kraju poreznog razdoblja poslodavac je obvezan za tu radnicu sastaviti konačni obračun plaće prilikom kojega će zbrojiti sve isplaćene plaće do mjeseca kolovoza smatrajući ih godišnjom svotom bruto plaća. Zatim će sastaviti konačni obračun poreza i prireza na dohodak uvažavajući svih 12 pripadajućih osobnih odbitaka, zbog čega će se pokazati da je porez preplaćen.

U slučaju da poslodavac, osim te radnice, zapošljava više radnika kojima se u mjesecu prosincu isplaćuju plaće po kojima postoji obveza poreza na dohodak, na teret te obveze koja se odnosi na sve radnike, može se vratiti preplaćeni porez osobi na rodiljnom dopustu bez obzira na to što u tom mjesecu se toj osobi ne isplaćuje plaća. Ako se ta preplata ne može podmiriti na teret te obveze, tada treba sastaviti pisani zahtjev Poreznoj upravi za povrat poreza uz priloženu specifikaciju konačnog obračuna.

Prema tome nije ispravno tumačiti da za radnice/ke za koje nema obveze poreza kod zadnje isplate u prosincu nema obveze sastavljanja konačnog obračuna jer u članku 38. Zakona o porezu na dohodak nije navedeno da zadnja isplata može biti samo u prosincu. Zadnja isplata je ona koja je zadnja obavljena u poreznom razdoblju.


L.T.J.Ostale vijesti:

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)