RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Konsolidacija financijskih izvješća

Ponedjeljak, 27.09.2010.

Konsolidirana financijska izvješća sastavlja matica. Prema čl. 16. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.) Matica je društvo koje ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta: ima većinsko vlasništvo dionica ili udjela koje daju pravo glasa na skupštini, ima pravo imenovati odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora, ima značajan utjecaj nad drugim društvom na temelju ugovora ili drugog pravnog odnosa, ako je većina članova uprave i nadzornog odbora ovisnog društva bila imenovana samo radi ostvarenja prava glasa matice, ima udio ili pravo u odlučivanju u ovisnom društvu na temelju dogovora s drugim članovima društva tako da nadzire većinu prava glasa u ovisnom društvu.

Konsolidirana financijska izvješća predaju se FINI do 30. rujna u sadržaju i opsegu kao da je riječ o velikim društvima.

Trgovačka društva koja primjenjuju MSFI-e nisu obvezna sastaviti konsolidirana financijska izvješća ako: 

  1. je matica ovisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu drugog društva i njegovih vlasnika, ako se oni vlasnici koji inače nemaju pravo glasa ne protive,
  2. se matičinim dužničkim ili vlasničkim vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu,
  3. matica nije podnijela niti je u postupku podnošenja svojih financijskih izvješća komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornom tijelu radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu,
  4. krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidirana financijska izvješća za javnu uporabu prema MSFI-ima.

Konsolidiraju se financijska izvješća matice i svih ovisnih društava. Međutim, nije potrebno konsolidirati financijska izvješća ovisnog društva ako ta izvješća nemaju bitan utjecaj na financijski položaj (bilancu) i uspješnost poslovanja (račun dobitka i gubitka) matice.

Ovisno društvo ne mora biti uključeno u konsolidirana financijska izvješća ako matica ima ograničenje u upravljanju tim društvom, ako podatci toga društva za konsolidaciju nisu dostupni bez nerazmjernih troškova i kašnjenja te ako se dionice ili udjeli toga društva drže samo za naknadnu preprodaju.

Konsolidirana financijska izvješća sastavljaju se u opsegu za velika trgovačka društva, a to znači da mala, srednja i velika društva trebaju sastaviti: bilancu, račun dobitka i gubitka, izvješće o novčanim tijeku, izvješće o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća. Prema tome, i mala trgovačka društva koja su obvezna sastavljati konsolidirana trebaju izraditi (jer u svom vlasništvu imaju ovisna društva) za konsolidirana izvješća trebaju sastaviti sva navedena financijska izvješća.

Prema čl. 9. st. 1. i 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere ispravnosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 39/08.) Financijskoj agenciji dostavljaju se: godišnji financijski izvještaj prethodno navedenog sadržaja te izvješće revizora. Također u skladu s istim čl. navedenoga Pravilnika uz konsolidirana financijska izvješća dostavlja se i konsolidirano godišnje izvješće. Sadržaj godišnjeg izvješća propisano je 250.b ZTD-a i čl. 18. Zakona o računovodstvu.

Naime, prema čl. 6. st. 2. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. i 139/08.) jednom godišnje reviziji podliježu konsolidirana financijska izvješća. Prema tome konsolidirana financijska izvješća treba sastaviti na vrijeme kako bi se mogla provesti revizija financijskih izvješća kako bi se na vrijeme tj. do 30. rujna dostavilo u FINU.

Konsolidirana financijska izvješća predaju se FINI na istim obrascima na kojima se predaju i pojedinačna financijska izvješća, samo što u konsolidiranim izvješćima treba popuniti i podatak o manjinskom interesu.


Š.G.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)