Mjesna određenost za poreznog obveznika – fizičku osobu

Vezano za Vaš upit o primjeni članka 37. Općeg poreznog zakona povodom zamolbe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za dostavom podataka o konačnoj osnovici osiguranja za poreznog obveznika – fizičku osobu radi potrebe uspostave mirovinskih osnovica, u nastavku odgovaramo.

Odredba članka 37. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., dalje: OPZ) propisuje mjesnu određenost poreznog obveznika. Sukladno stavku 1. točki 1. istog članka mjesna određenost za poreznog obveznika – fizičku osobu utvrđuje se prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a ako se mjesna određenost ne može utvrditi na taj način, onda se utvrđuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje poreznog postupka sukladno stavku 2. istog članka. Pretpostavke za utvrđivanje prebivališta i uobičajenog boravišta poreznog obveznika propisane su člankom 38. OPZ-a.

U smislu odredbi OPZ-a i propisa o općem upravnom postupku, povodom zaprimljene zamolbe drugog javnopravnog tijela ispostava područnog ureda Porezne uprave postupa u granicama svoje stvarne nadležnosti (djelokruga) i mjesne nadležnosti.

Ako se zamolba odnosi na dostavu podataka kojima raspolaže Porezna uprava i koji su drugom javnopravnom tijelu potrebni radi obavljanja poslova koji se nalaze u djelokrugu tog tijela, te se zatraženi podaci odnose na poreznog obveznika – fizičku osobu, onda po zamolbi postupa ispostava područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu koje porezni obveznik – fizička osoba ima u vrijeme kad je porezno tijelo zaprimilo predmetnu zamolbu drugog javnopravnog tijela.

Povratak na mišljenja