RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi "Porezni broj"

Srijeda, 07.05.2008.

Sabor RH je donio 7. V. 2008. Zakon o osobnom
identifikacijskom broju. Prema tom Zakonu, od 1. I. 2011. sve
pravne osobe više neće koristiti matični broj (MB), građani
jedinstveni matični broj (JMBG), a strane fizičke osobe sistemski
broj. Od početka 2009. sama Porezna uprava pokrenuti će postupak
za dodjelu IDENTIFIKACIJSKOG BROJA. Tako će se zapravo zvati
"porezni broj".

Zakon predviđa uporabu identifikacijskog broja "/na svim prijavama
i ostalim podnescima, .... u poslovima elektroničkog poslovanja i
poslovima platnog prometa, na računima prema posebnim propisima, u
izvješćima, prijavama i obrascima .../". Iako će Porezna uprava po
službenoj dužnosti sama odrediti i dodijeliti identifikacijski
broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela već vode
službene evidencije (Državni zavod za statistiku, za građane MUP i
dr.), što znači da će pravne osobe (trgovačka društva, ustanove i
dr.) te građani (i obrtnici) dobiti od mjesno nadležne Porezne
uprave novi "porezni broj". U svezi s tom promjenom poslovni
subjekti i građani ništa ne trebaju poduzimati. Do 31. XII. 2010.
treba završiti taj proces određivanja i dodjele identifikacijskog
broja, pa se može iz zakonskog teksta razumjeti kako će se do tada
koristiti postojeći identifikacijski – porezni brojevi (MB i
JMBG). Tek od 2011. bi taj Zakon stupio u punu primjenu i tada bi
došlo do ispunjenja njegove svrhe, odnosno sve navedene osobe
imale bi OIB koji bi se počeo primjenjivati, kako se to sada
ističe od predlagatelja – Ministarstvo financija, do uskladbe s
pravnim stečevinama EU u cilju osiguranja "/jednakog tretmana
poreznih obveznika i ravnomjernom rasporedu poreznog tereta/" i
snažnog instrumenta "/u borbi protiv korupcije/".

Ističemo kako i dalje sve ostaje "po starom" i kako sami
poduzetnici (društva i obrtnici) i fizičke osobe ne trebaju ništa
poduzimati do 1. I. 2011. Tek tada će se vidjeti je li sve
učinjeno i može li započeti puna primjena zakona. Može se dogoditi
i odgoda primjene. No, za 2,5 godine će biti sve mnogo jasnije.

Detaljnije o ovim novostima možete pročitati u našem časopisu RRiF
br. 6/08.
V.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)