RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi "Porezni broj"

Srijeda, 07.05.2008.

Sabor RH je donio 7. V. 2008. Zakon o osobnom
identifikacijskom broju. Prema tom Zakonu, od 1. I. 2011. sve
pravne osobe više neće koristiti matični broj (MB), građani
jedinstveni matični broj (JMBG), a strane fizičke osobe sistemski
broj. Od početka 2009. sama Porezna uprava pokrenuti će postupak
za dodjelu IDENTIFIKACIJSKOG BROJA. Tako će se zapravo zvati
"porezni broj".

Zakon predviđa uporabu identifikacijskog broja "/na svim prijavama
i ostalim podnescima, .... u poslovima elektroničkog poslovanja i
poslovima platnog prometa, na računima prema posebnim propisima, u
izvješćima, prijavama i obrascima .../". Iako će Porezna uprava po
službenoj dužnosti sama odrediti i dodijeliti identifikacijski
broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela već vode
službene evidencije (Državni zavod za statistiku, za građane MUP i
dr.), što znači da će pravne osobe (trgovačka društva, ustanove i
dr.) te građani (i obrtnici) dobiti od mjesno nadležne Porezne
uprave novi "porezni broj". U svezi s tom promjenom poslovni
subjekti i građani ništa ne trebaju poduzimati. Do 31. XII. 2010.
treba završiti taj proces određivanja i dodjele identifikacijskog
broja, pa se može iz zakonskog teksta razumjeti kako će se do tada
koristiti postojeći identifikacijski – porezni brojevi (MB i
JMBG). Tek od 2011. bi taj Zakon stupio u punu primjenu i tada bi
došlo do ispunjenja njegove svrhe, odnosno sve navedene osobe
imale bi OIB koji bi se počeo primjenjivati, kako se to sada
ističe od predlagatelja – Ministarstvo financija, do uskladbe s
pravnim stečevinama EU u cilju osiguranja "/jednakog tretmana
poreznih obveznika i ravnomjernom rasporedu poreznog tereta/" i
snažnog instrumenta "/u borbi protiv korupcije/".

Ističemo kako i dalje sve ostaje "po starom" i kako sami
poduzetnici (društva i obrtnici) i fizičke osobe ne trebaju ništa
poduzimati do 1. I. 2011. Tek tada će se vidjeti je li sve
učinjeno i može li započeti puna primjena zakona. Može se dogoditi
i odgoda primjene. No, za 2,5 godine će biti sve mnogo jasnije.

Detaljnije o ovim novostima možete pročitati u našem časopisu RRiF
br. 6/08.
V.B.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)