Novi Pravilnik o knjizi popisa

U Narodnim novinama br. 122. od 28. studenoga 2007.
objavljen je novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u
trgovini na malo.

Temeljne su novosti:

Ukinuta je obveza sastavljanja Primke zaduženja za vlastitu
* odnosno tuđu robu (obrazac PKV odnosno PKT);Maloprodajne cijene
mogu se zapisati na izvornom dokumentu o nabavi robe;
* Iznimka od dnevnog vođenja popisa robe jest roba za koju se računi
primaju u nekim pravilnim vremenskim razmacima (tiskovine, kruh,
mlijeko) kod kojih se upis može obaviti sljedećeg dana nakon
primitka računa;
* Obvezni sadržaj knjige popisa je ostao u potpunosti jednak;
* Uz cijenu robe izložene prodaji više *nema obveze označavanja
broja i godine primke zaduženja* (vidjeti o tome i Zakon o zaštiti
potrošača – čl.9. (Nar.nov.br. 79/07.).
* *Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008.*

Detaljnije o tome čitajte u RRiF-u br. 1/08.

Povratak na vijesti