RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Utorak, 28.07.2015.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2015.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

 

Za čiji račun konto na računu

 

Upravo je objavljen novi Zakon o računovodstvu za kojim se već dulje vrijeme pokazuje potreba zbog brojnih neuređenih pitanja koja su zahtijevala odgovarajuće rješenje. Nakon čitanja donesenog Zakona, pitamo se jesmo li zbilja i dobili očekivano.

Podjela trgovačkih društava u Zakonu doista je učinjena i, eto, sada se zna koje je to trgovačko društvo mikro društvo i prema čemu se razlikuje od malog i drugih društava. No, što to znači tim društvima? I mikro društva moraju kao i velika društva primjenjivati fer vrijednost i pravila procjenjivanja kao i sva ostala trgovačka društva. Imaju jednaki sadržaj financijskih izvješća, opseg knjigovodstva i način procjenjivanja imovine i obveza. Smjernica 2013/34/EU dopušta pojednostavnjenja za mikro društva. To nismo zamijetili u našem Zakonu.

Novi je Zakon učinio bitan birokratski iskorak u odnosu na dosadašnji – koji će biti teško nadmašiti u širem prostoru i vremenu. Naime, prema čl. 8. st. 3. Zakona, na knjigovodstvenoj ispravi ubuduće mora biti i oznaka konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena, osim ako se takva oznaka ne kreira automatski primjenom softvera. Stvarno sjajan doprinos računovodstvenoj regulativi, a osobito struci koja je jednostavno oduševljena novim zahtjevima! Nije bilo dovoljno propisati Računski plan, nego se brojevi računa (konta) moraju unositi na svaku knjigovodstvenu ispravu. Porezna je uprava ovlaštena za nadzor tih poslova, a bit će vrlo zanimljive njihove procjene jesu li dobro napisani svi računi na koje se isprava treba knjižiti te jesu li ispravno upisani. Ujedno bi morali imati i knjigovodstvo svakog kupca online kako bi saznali je li kupac možda promijenio neki od svojih analitičkih računa. Glede birokratskih dosega, bit će to još učinkovitiji projekt od JOPPD-a jer će gospodarski subjekti morati svladati svoje i tuđe računske planove, zaposlenici koji pišu račune morat će poznavati pravila knjigovodstva, a nadzor će sve to morati nadmašiti. Sve će to donijeti novi zalet za rast BDP-a kakav još nije zabilježen!

Možemo samo zamisliti reakcije informatičara. Naime, oznaka računa mora se unijeti, a ako se takva oznaka kreira automatski, tada na knjigovodstvenoj ispravi ne treba biti navedeno: osim ako se takva oznaka ne kreira automatski [Sic!].

Sve navedeno navodi na zaključak da predlagatelj zakona ne razmišlja o racionalizaciji administrativnog posla u gospodarstvu, nego nameće sve više novih i novih obveza i troškova. Koliko će poduzetnici platiti poslove preprogramiranja i dodavanja novog sadržaja računima, upisivanja konta, to kao da više nikog ne brine.

Umjesto već odavno potrošene fraze o tome kako se ne traži novi novac za provedbu zakona u državnom proračunu ili kako je novac za provedbu ovoga Zakona osiguran u državnom proračunu, trebalo bi u obrazloženju svakog zakona pisati koliko se procjenjuje da će provedba takva zakona stajati gospodarstvo.

S obzirom na to koliko se u posljednje vrijeme gospodarstvu nameće poslova te novih i potpuno nepotrebnih obveza, čini se da je oporavak još jako dug. Kada će konačno mjerodavni shvatiti da nije misija propisa otežati nego olakšati poslovanje gospodarstva i kada će konačno shvatiti da ispunjenje te misije znači dobro i gospodarstvu i vlastima?

 

UVODNIK urednika Dr. sc. Šime GUZIĆ


Z.T.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)