RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Petak, 27.04.2012.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2012.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

 


uvodnik urednika:

Ususret mikro-izvještajima

Iza nas je još jedna priprema godišnjih financijskih i poreznih izvješća. Računovođama je ovo vrijeme bilo iznimno iscrpljujuće. Trebalo je brzo definirati nova porezna i računovodstvena postupanja, prilagoditi računovodstvene programe, obavijestiti o svemu tome članove društva i dr. Za male je poduzetnike i za proteklu poslovnu godinu trebalo sastaviti cjelovitu bilancu, račun dobitka i gubitka, a za javnu objavu treba pripremiti i bilješke. Velik posao i puno informacija, a pitamo se u koju svrhu?! Pa riječ je o izvješćima koja su prije svega namijenjena vlasnicima društva, a ne korisnicima na tržištu kapitala. Upravo se zato u nekim zemljama za mala društva sastavljaju skraćena temeljna financijska izvješća, što važeća IV. direktiva i dopušta (npr. u Velikoj Britaniji, Italiji, Nizozemskoj i dr.), a računovodstveni su zahtjevi prilagođeni poslovnim događajima koji su svojstveni toj kategoriji društava (npr. u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švedskoj i dr.).

Kod nas je struktura financijskih izvješća jednaka za sve kategorije poduzetnika tako da većina pozicija ostaje prazna. S druge strane naši su nacionalni standardi zapravo skraćeni oblik MSFI s definicijama istih zahtjeva, ali bez potpunog i jasnog obrazloženja za primjenu. Zajedničko im je što se temelje na fer vrednovanju i složenim metodama utvrđivanja te vrijednosti koji za male poduzetnike i njihovo poslovanje nemaju značenja.

Paradoksalna, ali olakšavajuća činjenica u svemu tome je što posljednjih 10-ak godina primjenjujemo MSFI (trenutačno su obveznici njihove primjene nekoliko stotina velikih poduzetnika) odnosno nekadašnje MRS-ove, tako da smo manje-više usvojili zahtjeve temeljnih MSFI, kao što su MRS 2, MRS 16 i MRS 18, barem za neke učestale poslovne događaje, pa je primjena HSFI jednostavnija. U smislu usklađenja računovodstvenog uređenja na međunarodnoj razini, u ovom se dijelu puno toga nije postiglo, pa i tzv. MSFI za SMEs koje je donio IASB nisu prihvaćeni na razini zemalja EU, a tako ni šire. Naime, zahtjevi koje predlažu su tek malo pojednostavljena rješenja iz MSFI, a stvarna je razlika vidljiva jedino u opsegu teksta koji je za 85% manji u odnosu na MSFI. Ipak, u ovom bi se dijelu u skoroj budućnosti mogle dogoditi pozitivne promjene kako u zemljama članicama EU tako i kod nas koji ulazimo u zajedništvo tih naroda. Naime, ako Europsko vijeće usvoji izmjene i dopune IV. direktive, uvest će se nova kategorija društava, tzv. mikro-društva koja će se moći osloboditi od primjene određenih zahtjeva koji se odnose na financijsko izvještavanje koje uređuje IV. direktiva. Riječ je o društvima koja ne prelaze dva od sljedećih triju kriterija: ukupna aktiva 350.000 eura, ukupni prihod 700.000 eura i prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine 10 (kod nas bi obuhvaćalo 75 000 društava). Za tu se kategoriju društava predlažu oslobođenja od obveze prezentiranja vremenskih razgraničenja u bilanci, sastavljanja bilješki uz financijska izvješća i godišnjeg izvješća uz sastavljanje skraćene bilance i računa dobitka i gubitka bez iskazivanja stavaka u istim izvještajima prema fer vrijednosti. Što reći na kraju? Ima i lijepih vijesti koje će uskoro postati i naša stvarnost.

Tamara CIRVENI, mag. oec., univ. spec. oec.


Z.T.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)