RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine

Četvrtak, 26.03.2020.

Carinksa uprava trošarinskim poslala je obveznicima na duhanske prerađevine obavijest u vezi primjene Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode. Obavijest prenosimo u nastavku:

''Na internetskim stranicama Carinske uprave (https://carina.gov.hr/vijesti/nove-uredbe-o-visini-trosarine-i-posebnih-poreza/8454 ) objavljena vijest o donošenju Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode i informacije o prijavama maloprodajnih cijena na cigarete kao i informacija da trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete nisu u obvezi popisati zalihe cigareta. Naime, Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine ukinuta je obveza obračuna razlike trošarine na zalihe cigareta  (obrazac Z-ORT) koje se nalaze u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to u slučaju povećanja visine trošarine na cigarete i/ili povećanja maloprodajne cijene cigareta.

Primjerice Meteor trgovina d.o.o. ne prijavljuje povećanje maloprodajnih cijene cigareta Carinskoj upravi već tu mogućnost imaju trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta i to prema smjernicama objavljenim na gornjem linku. Nove maloprodajne cijene cigareta postaju važeće s 4.4.2020. te će se objaviti na internetskim stranicama Carinske uprave 3.4.2020. godine nakon 16h.

Obzirom da Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020. godine te obzirom na činjenicu da trošarinski obveznici na cigarete imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od  1. travnja do 3. travnja 2020. godine, zaključno do 16 sati, molim da prilikom podnošenja obrasca P-MPC u aplikaciji e-Trošarine kao razlog podnošenja odaberete „Promjena MPC zbog promjene trošarina“. Prethodno navedeno vrijedi samo za prijavu povećanja maloprodajnih cijena za cigarete.

Maloprodajne cijene za sitno rezani duhan,ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose prijavljuju se 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju te cijena postaje važeća sljedećeg dana od isteka toga roka. Znači da ukoliko trošarinski obveznik  planira mijenjati prijavljene maloprodajne cijene markama sitno rezani duhan,ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose , rok kada nova cijena postaje važeća je sljedeći dan od isteka 15 dana računajući od dana kada ste podnijeli prijavu maloprodajne cijene (primjerice ukoliko danas 25.3.2020. prijavite (promjenu ili prva prijava) maloprodajnu cijenu za određeni proizvod, ista postaje važeća 10.travnja 2020.). Prilikom podnošenja obrasca P-MPC u aplikaciji e-Trošarine, ovisno o slučaju, kao razlog podnošenja odabire se „Promjena MPC“ ili „Registracija nove marke“. 

Zaključno ukazujemo da prodaja duhanskih prerađevina po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih nije dozvoljena.''


I.P.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)