RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun PDV-a na penale tj. ugovornu kaznu izvođaču radova koji kasni s izvođenjem radova

Broj: 410-19/14-01/652 od 23.12.2014.

Grad iz dostavnog popisa obratio se u vezi obračuna PDV-a na penale tj. ugovornu kaznu izvođaču radova koji kasni s izvođenjem radova. Ugovorom između grada i izvođača radova ugovorena je odredba da će izvođač radova u slučaju prekoračenja rokova platiti ugovornu kaznu koja će iznositi 0,5 promila po danu kašnjenja odnosno maksimalno 5% od ukupne ugovorene cijene s uračunatim PDV-om. U upitu se navodi da se ne radi o naknadi štete, već o kazni zbog kašnjenja u izvođenju radova. U konkretnom slučaju ugovorena vrijednost radova je 76.470,37 kn, a kako se radi se o kašnjenju od 173 dana, ugovorna kazna obračunava se u visini od 5%. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje da li ugovorna kazna podliježe obračunu PDV-a?

 

Člankom 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14.) propisano je da se ne smatra oporezivom isporukom, isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke. Stoga je propisano da se o odšteti radi kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja.

 

 U vezi s navedenim upitom napominjemo da se isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. Odredbama čl. 43. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je ako isporučitelj mora primatelju platiti ugovornu kaznu, kazna ne umanjuje poreznu osnovicu.

 

Prema tome porezna osnovica je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge, a ugovorna kazna ju ne može umanjiti neovisno o tome je li isporučitelj vrijednost isporuke umanjio za iznos kazne na izdanom računu ili će ugovornu kaznu primatelju platiti naknadno.

 

U ovom slučaju primatelj usluge odnosno grad oštećen je jer mu radovi nisu na vrijeme izvršeni pa mu kao obeštećenje izvođač radova mora isplatiti odštetu, odnosno ugovornu kaznu. Prema tome grad nije obvezan prilikom obračunavanja ugovorne kazne obračunati PDV obzirom da se radi o odšteti iz čl. 25. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)