RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveza prijave članova društva do 31. listopada

Utorak, 28.09.2010.

Odredbama čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 91/10.) utvrđena je jednokratna obveza trgovačkih društava koji prema ZTD-u upisuju članove u sudski registar da do 31. listopada 2010. (tekuće godine) podnesu registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podatcima.

To praktički znači da takvu obvezu imaju društva s ograničenom odgovornošću, a što proizlazi iz st. 2. čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upisu u sudski registar (Nar. nov. br. 96/10.) gdje se izričito spominje knjiga poslovnih udjela. Prethodni tekst Zakona o upisu u sudski registar objavljen je u Nar. nov., br. 1/95. do 40/07.

Ne proizlazi iz zakonskih odredbi, ali prema nama dostupnim informacijama takav upis nisu obvezna provesti d.o.o. koji imaju samo jednog člana i upisani su u sudski registar.

Uz navedenu prijavu podnosi se i popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno čl. 410. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva.

Budući da su javni bilježnici, u skladu s zakonskim odredbama izravno uključeni u takvu prijavu, preporučamo poduzetnicima da se s knjigom poslovnih udjela i registracijskim ispravama jave javnom bilježniku kao bi se takva prijava sastavila.

Podsjećamo da je uprava društva obvezna voditi knjigu poslovnih udjela s podatcima o članovima: tvrtka, ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakog člana društva, ako je član društva pravna osoba tada se evidentiraju i podatci o odgovarajućem registru, osobni identifikacijski broj, nominalna svota poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje treba ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva.

U knjizi poslovnih udjela upisuje se svaka promjena članova društva ili njihovih poslovnih udjela kao i svih podataka koji u njoj navedeni.

Uprava društva o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja treba izvijestiti registarski sud sa svim podatcima o članovima društva.

Prema st. 3. čl. 52. navedenoga Zakona, trgovačkom društvu koje ne prijavi članove u sudski registar, registarski sud će izreći novčanu kaznu u svoti od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju će izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva. Nova novčana kazna će se povećavati za 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

Knjiga poslovnih udjela može se nabaviti u knjižari RRiF-a, Vlaška 68, može se naručiti na fax br.: 01 4699-766, ili e-mail rrif@rrif.hr.


Š.G.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)