RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveza prijave članova društva do 31. listopada

Utorak, 28.09.2010.

Odredbama čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 91/10.) utvrđena je jednokratna obveza trgovačkih društava koji prema ZTD-u upisuju članove u sudski registar da do 31. listopada 2010. (tekuće godine) podnesu registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podatcima.

To praktički znači da takvu obvezu imaju društva s ograničenom odgovornošću, a što proizlazi iz st. 2. čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upisu u sudski registar (Nar. nov. br. 96/10.) gdje se izričito spominje knjiga poslovnih udjela. Prethodni tekst Zakona o upisu u sudski registar objavljen je u Nar. nov., br. 1/95. do 40/07.

Ne proizlazi iz zakonskih odredbi, ali prema nama dostupnim informacijama takav upis nisu obvezna provesti d.o.o. koji imaju samo jednog člana i upisani su u sudski registar.

Uz navedenu prijavu podnosi se i popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno čl. 410. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva.

Budući da su javni bilježnici, u skladu s zakonskim odredbama izravno uključeni u takvu prijavu, preporučamo poduzetnicima da se s knjigom poslovnih udjela i registracijskim ispravama jave javnom bilježniku kao bi se takva prijava sastavila.

Podsjećamo da je uprava društva obvezna voditi knjigu poslovnih udjela s podatcima o članovima: tvrtka, ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakog člana društva, ako je član društva pravna osoba tada se evidentiraju i podatci o odgovarajućem registru, osobni identifikacijski broj, nominalna svota poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje treba ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva.

U knjizi poslovnih udjela upisuje se svaka promjena članova društva ili njihovih poslovnih udjela kao i svih podataka koji u njoj navedeni.

Uprava društva o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja treba izvijestiti registarski sud sa svim podatcima o članovima društva.

Prema st. 3. čl. 52. navedenoga Zakona, trgovačkom društvu koje ne prijavi članove u sudski registar, registarski sud će izreći novčanu kaznu u svoti od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju će izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva. Nova novčana kazna će se povećavati za 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

Knjiga poslovnih udjela može se nabaviti u knjižari RRiF-a, Vlaška 68, može se naručiti na fax br.: 01 4699-766, ili e-mail rrif@rrif.hr.


Š.G.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)