RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odbitak pretporeza i porezno priznati troškovi za elektrovozilo

Broj: 410-01/14-01/3034 od 29.01.2015.

  
Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza te porezno priznatim troškovima za elektrovozilo. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja djelatnost marina, usluge veza i čuvanja plovnih objekata te je u svrhu obavljanja djelatnosti nabavljeno elektrovozilo koje se isključivo koristi za prijevoz dobara od garaže do plovila te prijevoz smeća do kontejnera, odnosno za unutarnji transport u turističkom (nautičkom) resortu. Postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo odbitka pretporeza pri nabavi elektrovozila te hoće li troškovi održavanja i amortizacije za navedeno vozilo biti priznati u cijelosti ili djelomično.
Prema odredbama čl. 61. st. 1. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. t. a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa »karavan«, »kombi«, »trkaći automobili« te »pick-up« vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife, sukladno odredbama čl. 136. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Prema odredbama čl. 61. st. 2. Zakona ograničenje prava na odbitak pretporeza ne primjenjuje se ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.
Sukladno odredbama čl. 136. st. 5. Pravilnika ograničenje odbitka pretporeza prema čl. 61. st. 1. t. a) Zakona ne primjenjuje se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz čl. 61. st. 2. Zakona, pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.
Slijedom navedenog, ukoliko je porezni obveznik registriran za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i dobara te elektrovozilo koristi isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti, ima pravo na odbitak pretporeza pri nabavi elektrovozila u cijelosti, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim vozilom.
Člankom 7. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.) propisano je da se osnovica poreza na dobit povećava za 30% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.
Obzirom da se u konkretnom slučaju ne radi o vozilu koje je namijenjeno prijevozu poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, već se radi o vozilu koje se može koristiti samo unutar marine i služi za prijevoz opreme i tereta, troškovi po osnovi korištenja takve vrste vozila smatraju se porezno priznatim u cijelosti.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)