RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić

Narodne novine br.5/2018. od 12.01.2018.

 

U Odluci o općinskim porezima Općine Dragalić (Službeni glasnik br. 2/17.) u članku 1. stavku 1. točka 4. briše se.

Podnaslov V. POREZ NA NEKRETNINE i članak 9. brišu se.

Članak 14. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 6. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)