RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

      U Odluci o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 65/17. i Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 8/17.) u članku 2. točka 4. briše se.

      U glavi II. odjeljak 4. »Porez na nekretnine« i članak 15. brišu se.

      Članak 20. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)