RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu

Narodne novine br.8/2018. od 24.01.2018.

 

      Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 8,450%.

      Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -3,550%.

       Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 5,409%.

      Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -0,591%.

      Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2017. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 6,759%.

      Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2017. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi 3,759%.

      Ova Odluka stupa na snagu 25. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)