Općina Đurđenovac uvela je prirez

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 8%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak. Odluka se primjenjuje za sve isplate dohotka od 1. srpnja 2010.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Đurđenovac.

Povratak na vijesti