RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje inozemnih mirovina

Četvrtak, 07.02.2013.

Mirovine koje umirovljenici, koji žive u Hrvatskoj odnosno tuzemni porezni rezidenti,koji primaju iz inozemstva od nositelja mirovinskog osiguranja u okviru zakonskog socijalnog osiguranja, zemlje u kojoj je mirovina ostvarena oporedzuju se, prema Zakonu o porezu na dohodak u Hrvatskoj osim ako prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojega je RH sklopila sa zemljom iz koje se isplaćuje mirovina, nije uređeno drukčije.

Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno je iz kojih zemalja se primljene mirovine oporezuju u RH i koje mirovine RH nema pravo oporezivanja, kako slijedi:

U RH OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Albaniji, Armeniji, Austriji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj Čileu, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Iranu, Irskoj, Islandu, Italiji (iznimno plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate prema ugovoru s Italijom, oporezuje Italija), Izraelu, Jordanu, Koreji, Kuvajtu, Latviji Litvi, Mađarskoj, Maleziji, Malti, Moldovi, Norveškoj, Rusiji, Siriji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji i Ukrajini.

U RH SE NE OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Belgiji, Danskoj, Finskoj, Južnoafričkoj Republici, Kanadi, Kini, Mauricijusu, Makedoniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Omanu, Poljskoj, Rumunjskoj, San Marinu i Švedskoj.

Ako su mirovine u tim zemljama ostvarene na temelju privatnog osiguranja, oporezuju se u Hrvatskoj.

OBVEZA UMIROVLJENIKA KOJI PRIMA MIROVINU IZ INOZEMSTVA JE:

1. podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od 8 dana od primitka mirovine na koju je obvezan platiti porez a to znači već od primitka prve mirovine nakon 1. ožujka 2012. To može učiniti i putem opunomoćenika;
2. obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez na propisane račune u roku od 8 dana od dana primitka mirovine;
3. podnijeti izviješće o uplaćenom porezu i prirezu na Obrascu ID najkasnije do 15- tog dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu;
4. po isteku godine a najkasnije do 31. siječnja iduće godine podnijeti Poreznoj upravi izviješće o isplaćenim mirovinama u godini na Obrascu IP.

O NAČINU OBRAČUNA POREZA I IZVIJEŠĆIMA KOJE SE DOSTAVLJAJU POREZNOJ UPRAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR 4/12 na stranici 157.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva nisu obvezni podnositi poreznu prijavu AKO je predujam poreza i prireza uredno podmiren u tijeku godine.

Sa zemljama koje NISU prethodno navedene, Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U slučaju da umirovljenik prima mirovinu samo iz inozemstva iz zemlje s kojom Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na koju je porez plaćen u inozemstvu, tada može (ali nije obvezan) podnijeti poreznu prijavu na temelju koje će mu se od porezne obveze obračunane prema tuzemnom propisu odbiti plaćeni porez u inozemstvu te može ostvariti povrat poreza.

U slučajevima kada umirovljenik prima mirovinu istodobno iz inozemstva i u Hrvatskoj tada je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH).

O NAČINU ISKAZIVANJA INOZEMNE MIROVINE U POREZNOJ PRIJAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR. 2/13. na stranicama 176 i 177.

U slijedećem broju časopisa RRiF objaviti ćemo ponovo članak o inozemnim mirovinama u kojemu će biti riječi i o novostima u vezi s korištenjem osobnog odbitka pri oporezivanju tih mirovina.


L.T.J.Ostale vijesti:

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)