Otkazan je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

HUP - Udruga trgovine, otkazao je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine u skladu s člankom 263. Zakona o radu. Navedeni Kolektivni ugovor otkazan je uz otkazni rok od 60 dana (koji je počeo teći 10. siječnja 2013.), tako da je isti prestao vrijediti dana 10. ožujka 2013.

Svi poslodavci u djelatnosti trgovine koji zapošljavaju najmanje 20 radnika (s obzirom na to da su temeljem prisline odredbe Zakona o radu obvezni donijeti i objaviti pravilnik o radu) ili oni koji imaju interni kolektivni ugovor, pitanja koja se odnose na dodatke na plaću i druge materijalne primitke radnika (dnevnice, putni troškovi i dr.) uređuju tim aktom, a ostali poslodavci u djelatnosti trgovine, takva pitanja mogu urediti ugovorom o radu.

DOPUNA: 20. ožujka 2013.:

Temeljem otkaza Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine od strane HUP - Udruga trgovine, navedeni Kolektivni ugovor trebao je prestati vrijediti dana 10. ožujka 2013. No, HUP - Udruga trgovine ponovio je proces otkazivanja Kolektivnog ugovora, naglasivši pritom da odluka Izvršnog odbora HUP-Udruge trgovine o ponavljanju procesa otkazivanja Kolektivnog ugovora ni na koji način ne dovodi u pitanje ranije donesenu odluku o samom otkazivanju Kolektivnog ugovora za trgovinu, te da je rezultat toga tek pomicanje datuma prestanka važenja Kolektivnog ugovora, s obzirom da otkazni rok počinje teći primitkom najave otkaza druge strane (sindikata).

O početku tijeka otkaznog roka, Udruga će članove pravodobno izvještavati. Stoga, i dalje treba poštovati odredbe još uvijek važećeg Kolektivnog ugovora.

Povratak na vijesti