Popis imovine i obveza kod osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo

Uputa o popisu

Uputom o obavljanju popisa imovine i obveza koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Državne riznice, Ministar financija dao je obvezujuću uputu koju proračunske osobe moraju primijeniti pri popisu imovine i obveza (inventuri) kako bi se postigla veća vjerodostojnost poslovnih knjiga osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo.

Ova uputa, koju moraju primijeniti proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sadrži i dio koji se odnosi na obvezu usklađivanja potraživanja i obveza s dužnicima, odnosno s vjerovnicima (u praksi poznat pod pojmom IOS-a). To međusobno usklađivanje obvezni su primijeniti svi proračuni, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnici sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.

Uputa se može preuzeti na ovim mrežnim stranicama ( http://www.mfin.hr/hr/upute-nalozi-i-ostalo)

Povratak na vijesti