Porez na dodanu vrijednost - promjene za izvoznike i uvoznike od 1. srpnja 2013.

1. srpnja 2013. stupa na snagu novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, jedna od novosti je ukidnje granice prema državama članicama Europske unije.

Kako će se od tog dana obavljati izvoz i uvoz Porezna uprava je na svojoj Internet stranici objavila uputu koja se može vidjeti ovdje.

Konačan prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti