RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku

Četvrtak, 11.04.2013.

 Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 23. II. 2012. uvedeno je od 1. III. 2012. oporezivanje dobitaka (dividendi) ostvarenih u razdoblju 2001. do kraja 2011. To je bila očigledna retrogradna primjena  zakona  na čemu je Hrvatska udruga poslodavaca temeljila prijedlog za ocjenu ustavnosti jer  takvu primjenu Ustav RH ne dopušta, osim iznimno.


 Sada je Ustavni sud donio (3. travnja 2013.) Rješenje kojim, između ostalog, "privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i Ministarstva financija i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ...".

 Privremena obustava izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji (rješenja iz nadzora  Porezne uprave i dr.)  trajat će do donošenja konačne odluke Ustavnog suda.
 Zadovoljstvo ovakvim postupkom Ustavnog suda dijelimo sa svim strukovnim kolegicama  i kolegama koji su imali hrabrosti provoditi ponuđena rješenja koja su isplate dobitaka iz "spornog" razdoblja provodili na načine koje smo izlagali na našim seminarima održanim tijekom siječnja 2012. i 2013.
 

 Spomenuto Rješenje Ustavnog suda nije još konačno rješenje nastalog poreznog problema, ali daje naznaku kako će se morati sporne odluke iz Zakona o porezu na dohodak mijenjati (ukinuti). To još moramo pričekati.
 

 Postavlja se pitanje: mogu li se sada temeljem Rješenja Ustavnog suda neoporezivo isplaćivati dobitci (dividende) ostvarene u razdoblju 2001. do 2011.  Ne, tek kada se te zakonske odredbe odlukom (rješenjem) Ustavnog suda ukinu ili se te sporne odredbe čl. 30. Zakona o porezu na dohodak promijene Zakonom onda se sa sigurnošću može isplaćivati udio u dobitku (dividenda) bez poreza.

 Dotle je rizik je na isplatitelju ako bi se bez obračuna poreza na dohodak od kapitala (+prirez) isplatili dobitci (dividenda), a odlukom Ustavnog suda sporne zakonske odredbe ne bi bile ukinute ostaje problem plaćanja poreza.

 Budući da je, praktički, obustavljena provedba pojedinih akata i radnji Porezne uprave čini se vjerojatnim i konačno rješenje u tom smjeru. Također prema izjavama Vladinih dužnosnika, danih povodom odluke Ustavnog suda očekuje se i izmjena spornog čl. 30. Zakona o porezu na dohodak na način da se ne oporezuje isplata dividende i udjela u dobitku iz dobitka ostvarenog prije 1. ožujka 2012.


V.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)