RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dohodak od otuđenja nekretnine

rrif - 5.2018, str. 107  

Posebni porez na kavu

rrif - 5.2018, str. 0  

Isplate učenicima na praksi

rrif - 4.2018, str. 57  

Odbitak pretporeza (II. dio)

rrif - 4.2018, str. 96  

Trošarinsko statusna odobrenja

rrif - 3.2018, str. 185  

Porezno motrište uvoza dobara u RH

rrif - 2.2018, str. 166  

Oporezivanje kamata iz inozemstva

rrif - 1.2018, str. 262  

Drugi dohodak iz inozemstva

rrif - 1.2018, str. 270  

Novosti kod otkupa otpada od građana

rrif - 1.2018, str. 305  

Carinski postupak i PDV

rrif - 1.2018, str. 311  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)