Porezni položaj tjednika u kladionicama

Poduzeće »F. sportska kladionica« d.o.o., obratila nam se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost sportskog tjednika što ga prodaju u svojim poslovnicama obzirom na usku povezanost sportskog tjednika i djelatnosti klađenja koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost. Naime, navedeni sportski tjednik uz objave rezultata, raznih statističkih analiza, sportskih tablica i razreda sadrži i članke sportskog sadržaja, razgovore i komentare sportskog karaktera, a čime se želi povećati zainteresiranost igrača za klađenje odnosno djelatnost poduzeća. Osim tjednika poduzeće prodaje i tečajne liste u kojima su objavljeni koeficijenti za klađenje nužni za upoznavanje igrača s ponudom kako bi mogli odabrati na koje sportske događaje će se kladiti. U vezi navedenog postavljeno je pitanje podliježe li prodaja odnosno besplatna podjela sportskog tjednika i tečajnih lista oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je prema članku 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje.

Poduzetnik koji obavlja ove djelatnosti nema pravo na odbitak pretporeza što su mu u računima za isporučena dobra ili usluge zaračunali dobavljači, a koje je koristio za obavljanje tih djelatnosti, obzirom da su oslobođenja propisana u članku 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.

Međutim, ako poduzetnik uz djelatnost klađenja obavlja i neku drugu djelatnost postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost za tu djelatnost ako je u prethodnoj kalendarskoj godini njenim obavljanjem ostvario godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobra ili usluga iz članka 2. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona. U tom slučaju poduzetnik ima pravo samo na odbitak pretporeza obračunatog u računima koji se odnose na tu djelatnost uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 20. Zakona i člankom 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), te za tu djelatnost mora odvojeno voditi propisane knjigovodstvene evidencije.

Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 10% na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju što je propisano člankom 10a. stavak 2. točka b) Zakona.

Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase i služe oglašavanju smatraju se u smislu članka 57. stavak 2. točka b) Pravilnika one novine i časopisi u čijem je sadržaju više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

Prema navedenom prilikom isporuke tjednika u kladionicama u čijem sadržaju nema više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi 10% u smislu odredbe članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Međutim isporuka tečajnih lista koje sadrže koeficijente za klađenje ne smatra se isporukom novina i časopisa, nego spada u osnovnu djelatnost koju kladionica obavlja, odnosno klađenje, stoga ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U vezi besplatne podjele tjednika napominjemo da je odredbom članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća i na sve druge isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene.

Prema tome, ako tuzemni poduzetnik obveznik poreza na dodanu vrijednost daje dobra, u ovom slučaju tjednik bez naknade, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obzirom da isporuka tečajnih lista koje sadrže koeficijente za klađenje ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost jer spada u osnovnu djelatnost koju kladionica obavlja, odnosno klađenje, napominjemo da ni besplatna podjela tečajnih lista ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost jer kladionica nije obveznik poreza na dodanu vrijednost za djelatnost klađenja.

Povratak na mišljenja