Posebni porez na primitke iz inozemstva

Oporezuju li se
autorski honorari, nadoknade za rad članovima nadzornih
odbora, primitak dividende ili dobitak s osnove raspodjele
dobiti u inozemnom poduzeću, to su pitanja na koja se traži
odgovor. Dakle, riječ je o primitcima što ih ostvare iz
inozemstva domaće fizičke i pravne osobe.*

*Iz članka 3. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i
druge primitke (Nar. nov. br., 94/09), proizlazi da je
obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog
poreza ISPLATITELJ plaće, mirovine i drugog primitka.*

*Znači, zakonodavac je tu obvezu uputio na isplatitelja
takvog primitka koji se isplaćuje rezidentu (čl. 4. st 1.
Zakon o posebnom porezu).*

*Međutim, ekstenzivnim tumačenjem predmetnog Zakona,
Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave izdao
je tumačenje pod br.*

*Kl.:410-19/09-01/107 Ur.br. 513-07-21-01/09-8 od 6.
kolovoza 2009. prema kojemu primatelj primitka mora
obračunati i platiti taj porez.*

*Iako je iz propisa jasno da teret posebnog poreza snosi
primatelj primitka, nigdje nije jasno rečeno da se u slučaju
primitka ostvarenog iz inozemstva obveza obračuna posebnog
poreza prebacuje na primatelja primitka (drugog dohotka,
dividende i sl.).*

*Ovo je zanimljiva porezno-pravna situacija za koju nismo
sigurni da je utemeljena na propisu, nego više na želji da
se propisi isprave ili
dopune.

Povratak na vijesti