RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141  

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155  

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158  

Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

rrif - 3.2018, str. 213  

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217  

Novosti kod instituta zadužnice

rrif - 1.2018, str. 329  

Utuženje novčanih tražbina

rrif - 12.2017, str. 233  

Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

rrif - 12.2017, str. 239  

Predviđanje poslovnog neuspjeha

rrif - 7.2017, str. 160  

Produktivnost trgovine na malo

rrif - 7.2017, str. 176  

Europski nalog za blokadu računa

rrif - 5.2017, str. 139  

Indosiranje mjenice

rrif - 5.2017, str. 144  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)