RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Skraćeno radno vrijeme u EU-u

rrif - 7.2020, str. 119  

Moguć je otpis nejavnih davanja

Pror - 1.2020, str. 16  

Raspodjela poreza na dohodak

Pror - 5.2016, str. 14  

Zaklade

Nepr - 12.2015, str. 54  

Novosti u procjeni fiskalnog učinka

Pror - 12.2015, str. 50  
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)