RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije, sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a

Broj: 410-19/14-01/513 od 15.09.2014.

Obzirom da imamo saznanja kako u praksi dolazi do nerazumijevanja i poteškoća u provedbi odredbi čl. 7. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) u nastavku dajemo sljedeću uputu.

Naime, navedenim člankom Pravilnika propisano je da diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko i administrativno kao i tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije u slučaju nabave dobara ili usluga od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ostvaruju izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.

Napominjemo da je prijevod navedene potvrde, koju dostavljamo u prilogu, za isporučitelje u RH dostupan na internetskim stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr – u izborniku Obrasci).

Primjerice, hrvatski diplomat akreditiran u Belgiji koji kupuje dobra i usluge od tuzemnog isporučitelja - obveznika PDV-a ostvaruje izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem navedene potvrde. Međutim, u slučaju da diplomat u trenutku kupnje ne posjeduje navedenu ovjerenu potvrdu, te ju dostavi naknadno sa ovjerom nadležnog tijela u ovom primjeru Belgije isporučitelj može ispraviti račun izdan za isporuku dobara ili usluga te izdati novi uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a, uz dokaz da je diplomatu vratio iznos PDV-a.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)