Povrat PDV-a za opremu nabavljenu za obavljanje vatrogasne djelatnosti – odmah ili nakon plaćanja u ratama

Datum: 10.12.2008, Srijeda
Klasa: 410-01/08-01/390
Davatelj: Porezna uprava

Predmetnim dopisom postavili ste upit ima li Vatrogasna zajednica pravo na povrat cjelokupnog iznosa poreza na dodanu vrijednost za vatrogasno vozilo nabavljeno po ugovoru o operativnom leasingu zaključenom 29. studenog 2007. godine s ugovorenim plaćanjem u 60 mjesečnih rata, od kojih je plaćena samo prva rata dana 24. prosinca 2007. godine?

Na postavljen upit odgovaramo u nastavku.

Člankom 32. stavkom 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (Nar. nov., br. 137/06.) propisano je da će se plaćeni porez na dodanu vrijednost, po računima za nabavu opreme u 2007. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti, vratiti na teret prihoda poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama.

Odredbom članka 5. Naputka o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini (Nar. nov., br. 25/07.) propisano je da se pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost ostvaruje za opremu plaćenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, a zahtjev za povrat se može podnositi najkasnije do 31. siječnja 2008. godine za opremu plaćenu do 31. prosinca 2007. godine.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o nabavi vatrogasnog vozila za obavljanje djelatnosti vatrogasne zajednice naše je mišljenje da, sukladno naprijed navedenim zakonskim odredbama i u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), vatrogasna zajednica ima pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza kada je plaćen, a ne cjelokupnog iznosa poreza na dodanu vrijednost za nabavljeno vatrogasno vozilo ili drugu opremu s ugovorenim plaćanjem u 60 mjesečnih rata.

Povratak na mišljenja