RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

      Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o kontnom planu leasing društva (Nar. nov., br. 63/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)