RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakup poslovnog prostora

pip - 9.2018, str. 40  

Komunalni linijski prijevoz putnika

pip - 6.2018, str. 16  

Obnova upravnog spora

pip - 3.2018, str. 27  

Oblici mjesne samouprave

pip - 3.2018, str. 36  

Dostava pismena u upravnom sporu

pip - 2.2018, str. 6  

Pravo na suđenje u razumnom roku

pip - 9.2017, str. 73  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)