Predstečajna nagodba

Bitan datum za podnošenje prijedloga za predstečajnu nagodbu jest 30. prosinac 2012. Navedeno proizlazi iz prijelaznih odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojemu su jedino dužnici u obvezi da je pokrenu. Dužnici koji ne otklone razloge koji su ih doveli u nelikvidnost i insolventnost, kandidati su za tu nagodbu.

Na upravi je društva da trenutno započne pregovore s vjerovnicima o mogućnostima reprogramiranja i djelomičnog otpisa njihovih tražbina. To je bitno radi pripremanja dokumentacije koja se predaje u FINA-u radi otvaranja predstečajne nagodbe i eliminiranje moguće prekršajne kazne ako se to ne bi učinilo.

FINA će zaprimiti i nepotpune prijedloge, a na dužniku je da je dopuni u zadanom roku.

Ostali, tzv. novi kanditati za predstečajnu nagodbu imaju rok od 60 dana od utvrđene nelikvidnosti, odnosno 81 dan od početka blokade transakcijskog računa poduzetnika, itd. Potanje o svemu u vezi s tim možete pročitati u našem časopisu RRiF br. 11/12, u posebnom prilogu u kojem je dan i tekst zakonskog uređenja.

U vezi s tom problematikom ponovo organiziramo seminar u Zagrebu 29. studenoga 2012. uz prethodnu prijavu kandidata, o čemu ćemo dati obavijest na ovim Internet stranicama.

Povratak na vijesti