Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika

     Na našim internetskim stranicama objavljen je prilog časopisu RRiF br. 10/20. -  Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika

     Prilogu se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti