RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primitak u naravi s osnove uporabe osobnog automobila

Četvrtak, 19.04.2012.

U stručnoj literaturi pojavio se model primitka u naravi s osnove uporabe osobnog automobila prema kojemu se ½ obračunava (preračunava) na bruto plaću a ½ se odbija od plaće zaposlenika.

Je li to u skladu s namjerom zakonodavca?

U propisima o porezu na dohodak plaćom se smatra svaki primitak u novcu ili u naravi koji radnik primi za svoj rad. Kada je riječ o plaći u naravi smatra se da je to dio plaće koji bi radnik potrošio kupnjom određenog predmeta ili usluge pa je razumljivo da i na taj primitak treba prije uporabe platiti porez na dohodak i pripadajuće doprinose odnosno izračunati koliko bi taj primitak iznosio u bruto svoti. U pravilu je polazna veličina tržišna vrijednost proizvoda ili usluge koju bi radnik platio na tržištu. Utvrđivanje tih vrijednosti prilikom korištenja osobnih automobila uređeno je Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/11.), prema kojem se ta vrijednost ne utvrđuje po tržnoj vrijednosti najma već na točno propisani način, i to u visini 1% nabavne vrijednosti automobila, ili prema stvarnom opsegu korištenja automobila pri čemu je polazna veličina 2 kune po prijeđenom kilometru, ili ako je riječ o automobilu u operativnom lizingu u visini 20% računa za najam. Porezna logika je u tome da se porezne obveze podmire plaćanjem poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa iz i na taj primitak, te na sveukupno dodaje se i PDV.

Ukupno uzevši u obzir porezno-pravnu narav primitka u naravi, ne može se smatrati jednim dijelom najmom ako radnik podmiruje korištenje automobila (npr. ½), a poseban problem postaje obustava iz njegove plaće. Naime, Zakon o radu ne daje mogućnost izravne obustave ili prijeboja tražbine što ga društvo ima prema radniku bez suglasnosti zaposlenika. S druge pak strane postavlja se pitanje je li ispunjena zakonska norma o plaći u naravi s osnove naknade za uporabu automobila kad dio naknade ne povećava plaću (manja je svota poreza i doprinosa). Zakon o porezu na dohodak (čl. 16., st., 3., toč. 5. Pravilnika o porezu na dohodak) ne predviđa mogućnost smanjenja propisane svote za ovaj primitak.

Treće, ako društvo daje u najam osobne automobile (registracija djelatnosti, itd.), tada dolazi do „miješanja“ porezno-radno-pravnih prava i obveza koje ovu varijantu čine problematičnom za poslodavca. Najam automobila radnicima (uz naknadu) ili drugim osobama trebalo bi naplaćivati prema tržišnim cijenama te kategorije automobila. U tom slučaju PDV treba računati od tržišne cijene najma, ako je korišten pretporez pri nabavi automobila. Tome treba dodati da u slučaju izostanka zaračunavanja tržišne cijene korištenja automobila izostaje i priznavanje prihoda tj. iskazivanje dobitka, a time i plaćanje poreza na dobit.

Detaljnije o davanju osobnog automobila na korištenje zaposlenicima i o utvrđivanju plaće u naravi pročitajte u RRiF br. 4/2012.


L.T.J.Ostale vijesti:

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)