RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primitak u naravi s osnove uporabe osobnog automobila

Četvrtak, 19.04.2012.

U stručnoj literaturi pojavio se model primitka u naravi s osnove uporabe osobnog automobila prema kojemu se ½ obračunava (preračunava) na bruto plaću a ½ se odbija od plaće zaposlenika.

Je li to u skladu s namjerom zakonodavca?

U propisima o porezu na dohodak plaćom se smatra svaki primitak u novcu ili u naravi koji radnik primi za svoj rad. Kada je riječ o plaći u naravi smatra se da je to dio plaće koji bi radnik potrošio kupnjom određenog predmeta ili usluge pa je razumljivo da i na taj primitak treba prije uporabe platiti porez na dohodak i pripadajuće doprinose odnosno izračunati koliko bi taj primitak iznosio u bruto svoti. U pravilu je polazna veličina tržišna vrijednost proizvoda ili usluge koju bi radnik platio na tržištu. Utvrđivanje tih vrijednosti prilikom korištenja osobnih automobila uređeno je Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/11.), prema kojem se ta vrijednost ne utvrđuje po tržnoj vrijednosti najma već na točno propisani način, i to u visini 1% nabavne vrijednosti automobila, ili prema stvarnom opsegu korištenja automobila pri čemu je polazna veličina 2 kune po prijeđenom kilometru, ili ako je riječ o automobilu u operativnom lizingu u visini 20% računa za najam. Porezna logika je u tome da se porezne obveze podmire plaćanjem poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa iz i na taj primitak, te na sveukupno dodaje se i PDV.

Ukupno uzevši u obzir porezno-pravnu narav primitka u naravi, ne može se smatrati jednim dijelom najmom ako radnik podmiruje korištenje automobila (npr. ½), a poseban problem postaje obustava iz njegove plaće. Naime, Zakon o radu ne daje mogućnost izravne obustave ili prijeboja tražbine što ga društvo ima prema radniku bez suglasnosti zaposlenika. S druge pak strane postavlja se pitanje je li ispunjena zakonska norma o plaći u naravi s osnove naknade za uporabu automobila kad dio naknade ne povećava plaću (manja je svota poreza i doprinosa). Zakon o porezu na dohodak (čl. 16., st., 3., toč. 5. Pravilnika o porezu na dohodak) ne predviđa mogućnost smanjenja propisane svote za ovaj primitak.

Treće, ako društvo daje u najam osobne automobile (registracija djelatnosti, itd.), tada dolazi do „miješanja“ porezno-radno-pravnih prava i obveza koje ovu varijantu čine problematičnom za poslodavca. Najam automobila radnicima (uz naknadu) ili drugim osobama trebalo bi naplaćivati prema tržišnim cijenama te kategorije automobila. U tom slučaju PDV treba računati od tržišne cijene najma, ako je korišten pretporez pri nabavi automobila. Tome treba dodati da u slučaju izostanka zaračunavanja tržišne cijene korištenja automobila izostaje i priznavanje prihoda tj. iskazivanje dobitka, a time i plaćanje poreza na dobit.

Detaljnije o davanju osobnog automobila na korištenje zaposlenicima i o utvrđivanju plaće u naravi pročitajte u RRiF br. 4/2012.


L.T.J.Ostale vijesti:

Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)