Primjena snižene porezne stope PDV-a na isporuku elektroničkih udžbenika


      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuku elektroničkih udžbenika. U upitu se navodi da je riječ o elektroničkim udžbenicima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a koji će se koristiti isključivo na mrežnim stranicama, odnosno internetu. Budući su elektronički udžbenici izrađeni u skladu s nastavnim planom i programom te će se po prvi puta koristiti u školskoj godini 2014./2015., postavlja se pitanje je li ispravno pri isporuci takvog udžbenika primijeniti stopu PDV-a 5 %.
      Odredbama čl. 38. st. 2. t. c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 47. st. 1. t. c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 5 % na isporuke knjiga stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima.
      Obzirom da se u smislu Zakona i Pravilnika stopa od 5 % primjenjuje na isporuke knjiga i udžbenika u fizičkim oblicima, odnosno otisnutih na arcima papira ili nositeljima teksta kao što su CD i DVD, elektronički udžbenici koji će se koristiti isključivo na mrežnim stranicama ne zadovoljavaju uvjete za primjenu snižene stope 5 % te podliježu oporezivanju po stopi od 25 %.
     

Povratak na mišljenja