RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prigodna jednokratna tombola

rrif - 7.2017, str. 214  

Financiranje političkih stranaka

rrif - 5.2017, str. 198  

Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine

Ic - 2.2017, str. 0  

Sufinanciranje i darivanje

rrif - 3.2016, str. 76  

Naknade troškova volonterima

rrif - 8.2015, str. 55  

Operativni i financijski lizing

rrif - 7.2015, str. 47  

Organiziranje i provedba volontiranja

rrif - 7.2015, str. 182  

Registar udruga

rrif - 5.2015, str. 152  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)