RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RRiF-ovi porezni savjeti

Ponedjeljak, 09.07.2007.

*Knjiženje PDV-a, poreza na dobitak i
zateznih kamata iz ranijih razdoblja utvrđenih poreznim nadzorom*

*Mala i srednja društva koja primjenjuju MRS-ove*

Trgovačka društva koja primjenjuju MRS-ove (mala i srednja društva koja
nisu donijela odluku o primjeni MSFI-a, sukladno MRS-u 8 (toč. 29. i
32.) ispravak temeljnih pogrešaka koja se odnose na prethodna razdoblja
mogu:

*iskazati usklađenjem početnog stanja zadržanog dobitka kao
* temeljni postupak ili**uključiti u neto dobitak ili gubitak
tekućeg razdoblja kao alternativni postupak.*

To znači da mala i srednja trgovačka društva koja primjenjuju MRS-ove, temeljne pogreške iz ranijih razdoblja mogu provesti u bilanci ili u računu dobitka i gubitka uz ispravljanje usporednih informacija osim u slučaju ako je to nepraktično izvesti.

S tim u svezi i Porezna uprava Središnji ured dala je svoje stajalište
pod br. Kl.: 410-01/03-01/104; Ur. br.: 513-07/03-2 od 17. travnja 2003.
Iz toga stajališta Porezne uprave može nedvojbeno razlučiti da se:

* PDV izatezne kamate na PDV te
* zatezne kamate na porez na dobitak koje se odnose na ranija razdoblja

*priznaju kao rashodi* u smislu utvrđivanja osnovice poreza na dobitak. Međutim, također je očito da se

porez na dobitak može provesti samo kao korekcija zadržanog
dobitka odnosno prenesenog gubitka te da se u smislu utvrđivanja
osnovice poreza na dobitak ne može priznati kao rashod.

Prema svemu navedenom, u malim i srednjim društvima može se u potpunosti primijeniti spomenuto stajalište Porezne uprave budući da su propisi o porezu na dobit slični, a MRS-ovi koji su temelj za vođenje poslovnih knjiga identični.

*Velika trgovačka društva koja primjenjuju MSFI-e*

Velika trgovačka društva, društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na
burzi odnosno društva koja su obveznici konsolidacije financijskih
izvješća pri ispravku pogrešaka iz ranijih razdoblja postupaju prema
MRS-u 8 (revidiranom) - toč. 41 do 49. MRS 8 (revidirani), praktički, ne
daje mogućnosti izbora.

To znači da velika društva, društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na
burzi kao i društva koja su obveznici konsolidacije, ispravak bitne
pogreške iz ranijih razdoblja ne bi trebali provesti u računu dobitka i
gubitka već samo u bilanci.

Budući da za velika trgovačka društva evidentiranje poslovnih promjena u
svezi s ispravcima pogrešaka iz prethodnih razdoblja na teret rashoda
razdoblja ne bi bilo sukladno MSFI-ima odnosno MRS-8 to znači da takva
evidencija nije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (vidjeti čl. 33.
Zakona).

U tom pogledu velika trgovačka društva moraju pozorno razmotriti
mogućnost primjene navedenoga stajališta Porezne uprave budući da takva
mogućnosti nije predviđena MRS-om 8 (revidiranim).

Detaljnije o tim pitanjima pročitajte u RRiF-u br.
8/07.
Š.G.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)