RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32  

Dani depoziti i maloprodaja proizvoda

rrif - 4.2018, str. 51  

Otpis potraživanja i udio u dobitku

rrif - 4.2018, str. 55  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 3.2018, str. 82  

Tečajne razlike i koncesijska prava

rrif - 3.2018, str. 135  

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

rrif - 2.2018, str. 211  

Obračun amortizacije za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 74  

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 1.2018, str. 83  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2018, str. 189  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)