RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

U 2010. s izmijenjenim PDV-om

Srijeda, 23.12.2009.

U sustavu PDV-a sve postaje složenije od 1. I. 2010. Jedni prometi (nabave) mogu se "odigrati" prema jednim pravilima a isporuke prema drugima. Priznavanje pretporeza u nabavama ne znači da je to i konačno, a na neke isporuke usluga ne mora se obračunati PDV, neke su oslobođene, itd.

Gotovo neprimjetno su sredinom godine (23. srpnja 2009.) obavljene značajne izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.). Najveće izmjene provedene su u dijelu koji se odnosi na oslobođenja (čl. 11., 12. i 13.). Ukinuta je tzv. "vlastita potrošnja", no zato su uvedena pravila podjele pretporeza kod nabave određenih dobara i usluga, odnosno obveza  naknadnog obračunavanja poreza. Promjene se protežu kroz cijeli Zakon tako da se postojeći Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost morao  zamijeniti novim (objava u Nar. nov., br. 149/09. od  15.  prosinca 2009.).

Dugo se čekalo na usklađivanje ovog poreza s odredbama Zakona o porezu na dobitak glede promjene načina oporezivanja besplatno danih uzoraka u promidžbene svrhe ili povremeno davanje darova u vrijednosti do 80,00 kn osobama koje su u nekoj poslovnoj vezi s poduzetnikom. Na to se od 1. I. 2010.  prilikom besplatnog davanja uzoraka i proizvoda  male vrijednosti u svrhu promidžbe i sl. do 80,00 kn  ne mora  obračunavati PDV unatoč tome što je kod nabave priznat  pretporez.

Uvedeno je pravilo razmjernog priznavanja pretporeza kod ulaznih računa za troškove reprezentacije i kod nabave osobnih automobila i dr. sredstava za osobni  prijevoz, odnosno troškova servisa (održavanja) istih sredstava. To pravilo se prema našoj preporuci moglo koristiti i do sada (iako su neki dugo vremena prihvaćali rješenja iz "stručne" literature o priznavanju ukupnog pretporeza a potom su izdavali vlastite računa da bi poništili nepriznati dio pretporeza), no od početka 2010. to postaje zakonska obveza, a rezultat toga je i Knjiga I-RA za vlastitu potrošnju, kredite i  pozajmice.

Pravilnik o PDV-u donio je nekoliko značajnih novosti. Već smo pred nekoliko dana u ovim vijestima opisali dugo očekivano rješenje prema kojemu kamate na dane zajmove neće biti oporezive. To je rezultat ukidanja tzv. "institucionalnog načela pri oslobođenju financijskih usluga koje su do sada mogle  "uživati" samo banke i dr. financijske institucije, a od nove godine oslobođenje kamata odnosi se na sve poduzetnike koji imaju takvu vrstu isporuke financijske usluge.

Objavili smo i radosnu vijest za poduzetnike u djelatnosti graditeljstva koja proizlazi iz unošenja službenog mišljenja MF u tekst Pravilnika  o PDV-u. Tako će se "disciplinirati" onaj dio poreznog nadzora koji nije poštivao vlastito stajalište pa su to bili izvori mnogih problema.

OIB postaje obvezni dio računa koji se izdaje od nove godine (izmjena čl. 15. Zakona o PDV-u). Račun trebaju izdavati i poduzetnici koji su oslobođeni PDV-a u cijelosti ili djelomično (banke, ustanove za obrazovanje, zdravstvene ustanove, osiguravajuća društva).

Novosti što ih donose ove promjene objašnjavaju se u našem časopisu RRiF br. 1/10. u rubrici POREZI.

Pročišćeni tekst Zakona i Pravilnika o PDV-u daje se u našem najnovijem PRIRUČNIKU ZA PRIMJENU PDV-a,  IV. izdanje 2010.  koje izlazi sredinom siječnja, a sadrži komentare i objašnjenja za primjenu tog poreza.

Preporučamo i naš veliki RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK 2010. koji sadrži cjelokupni fiskalni sustav RH u pročišćenom ili originalnom tekstu sa objašnjenjima, službenim stajalištima i sudskom praksom. Posebno ističemo obradu Općeg poreznog zakona s naputcima i obrascima za slučaj poreznog postupka (prigovor, žalba, tužba i dr.). Sve ovo možete naručiti na našoj adresi na odjeljku "narudžbe".


V.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)