RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

U 2010. s izmijenjenim PDV-om

Srijeda, 23.12.2009.

U sustavu PDV-a sve postaje složenije od 1. I. 2010. Jedni prometi (nabave) mogu se "odigrati" prema jednim pravilima a isporuke prema drugima. Priznavanje pretporeza u nabavama ne znači da je to i konačno, a na neke isporuke usluga ne mora se obračunati PDV, neke su oslobođene, itd.

Gotovo neprimjetno su sredinom godine (23. srpnja 2009.) obavljene značajne izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.). Najveće izmjene provedene su u dijelu koji se odnosi na oslobođenja (čl. 11., 12. i 13.). Ukinuta je tzv. "vlastita potrošnja", no zato su uvedena pravila podjele pretporeza kod nabave određenih dobara i usluga, odnosno obveza  naknadnog obračunavanja poreza. Promjene se protežu kroz cijeli Zakon tako da se postojeći Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost morao  zamijeniti novim (objava u Nar. nov., br. 149/09. od  15.  prosinca 2009.).

Dugo se čekalo na usklađivanje ovog poreza s odredbama Zakona o porezu na dobitak glede promjene načina oporezivanja besplatno danih uzoraka u promidžbene svrhe ili povremeno davanje darova u vrijednosti do 80,00 kn osobama koje su u nekoj poslovnoj vezi s poduzetnikom. Na to se od 1. I. 2010.  prilikom besplatnog davanja uzoraka i proizvoda  male vrijednosti u svrhu promidžbe i sl. do 80,00 kn  ne mora  obračunavati PDV unatoč tome što je kod nabave priznat  pretporez.

Uvedeno je pravilo razmjernog priznavanja pretporeza kod ulaznih računa za troškove reprezentacije i kod nabave osobnih automobila i dr. sredstava za osobni  prijevoz, odnosno troškova servisa (održavanja) istih sredstava. To pravilo se prema našoj preporuci moglo koristiti i do sada (iako su neki dugo vremena prihvaćali rješenja iz "stručne" literature o priznavanju ukupnog pretporeza a potom su izdavali vlastite računa da bi poništili nepriznati dio pretporeza), no od početka 2010. to postaje zakonska obveza, a rezultat toga je i Knjiga I-RA za vlastitu potrošnju, kredite i  pozajmice.

Pravilnik o PDV-u donio je nekoliko značajnih novosti. Već smo pred nekoliko dana u ovim vijestima opisali dugo očekivano rješenje prema kojemu kamate na dane zajmove neće biti oporezive. To je rezultat ukidanja tzv. "institucionalnog načela pri oslobođenju financijskih usluga koje su do sada mogle  "uživati" samo banke i dr. financijske institucije, a od nove godine oslobođenje kamata odnosi se na sve poduzetnike koji imaju takvu vrstu isporuke financijske usluge.

Objavili smo i radosnu vijest za poduzetnike u djelatnosti graditeljstva koja proizlazi iz unošenja službenog mišljenja MF u tekst Pravilnika  o PDV-u. Tako će se "disciplinirati" onaj dio poreznog nadzora koji nije poštivao vlastito stajalište pa su to bili izvori mnogih problema.

OIB postaje obvezni dio računa koji se izdaje od nove godine (izmjena čl. 15. Zakona o PDV-u). Račun trebaju izdavati i poduzetnici koji su oslobođeni PDV-a u cijelosti ili djelomično (banke, ustanove za obrazovanje, zdravstvene ustanove, osiguravajuća društva).

Novosti što ih donose ove promjene objašnjavaju se u našem časopisu RRiF br. 1/10. u rubrici POREZI.

Pročišćeni tekst Zakona i Pravilnika o PDV-u daje se u našem najnovijem PRIRUČNIKU ZA PRIMJENU PDV-a,  IV. izdanje 2010.  koje izlazi sredinom siječnja, a sadrži komentare i objašnjenja za primjenu tog poreza.

Preporučamo i naš veliki RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK 2010. koji sadrži cjelokupni fiskalni sustav RH u pročišćenom ili originalnom tekstu sa objašnjenjima, službenim stajalištima i sudskom praksom. Posebno ističemo obradu Općeg poreznog zakona s naputcima i obrascima za slučaj poreznog postupka (prigovor, žalba, tužba i dr.). Sve ovo možete naručiti na našoj adresi na odjeljku "narudžbe".


V.B.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)